Hemşirelik tanıları ve hemşirelik girişimleri

Hemşirelik tanıları, hemşirelik terminolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Uluslararası tıp alanında oldukça yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Ülkemizde de hemşirelik tanıları terimi olarak kullanılmaktadır.
Hemşirelik tanılama sistemi; hastaların bakım sorunlarını belirlemede oldukça etkilidir. Hemşirelere ve hastalara kolaylık sağlamaktadır.

Hemşirelik tanıları, uluslararası geçerliliği olan planlardır. Hemşirelik bakım uygulanması ile, uluslararası oryantasyon artmakta, uygulamalar arası karşılaştırma yapma imkanı sağlanmakta, bilgi standartlaşması ve çoklu uygulama fırsatları çeşitlenmektedir.

Ülkemizde, hemşireler hasta ihtiyaçları için bilgisayar ortamında hazırlanmış hemşirelik tanıları formlarını kullanmaktadırlar.

Hemşirelik tanıları ve girişimleri listesi

AKIM PLANI ÖRNEKLERİ
 1. Acı çekme bakım planı
 2. Adenoidler ve tonsiller bakım planı
 3. Ağız mukozasında bozulma hemşirelik bakımı
 4. Ağrı hemşirelik bakım planı
 5. Aile süreçlerin kesintiye uğraması bakım planı
 6. Ailede korku hemşirelik bakımı
 7. Ailenin baş etme gücünü artırmaya hazır olması
 8. Ailenin baş etmede uzlaşamaması
 9. Ailenin bilgi eksikliği
 10. Ailede baş etme yetersizliği
 11. Ailenin etkisiz baş etmesi
 12. Akciğer kanseri – ağrı
 13. Akciğer kanseri – aktivite intoleransı
 14. Akciğer kanseri – beslenmede değişiklik
 15. Akciğer kanseri – solunum disfonksiyonu
 16. Akciğer kanseri – uyku düzeninde bozulma
 17. Akciğer ödeminde hemşirelik bakımı
 18. Akciğer ödemi – aktivite intoleransı
 19. Akciğer ödemi – bilgi eksikliği ve anksiyete
 20. Akciğer ödemi – enfeksiyon riski
 21. Akciğer ödemi – intoksikasyon riski
 22. Akciğer ödemi – solunum disfonksiyonu
 23. Akciğer ödemi – sıvı volüm fazlalığı
 24. Akciğer ödemi ve gaz değişiminde bozulma
 25. Akciğer tüberkülozu ve hemşirelik
 26. Akciğer tüberkülozu – aktivite intoleransı
 27. Akciğer tüberkülozu – enfeksiyon riski
 28. Akciğer tüberkülozu – etkisiz solunum örüntüsü
 29. Akciğer tüberkülozu – beslenmede değişiklik
 30. Akciğer tüberkülozu – sosyal izolasyon
 31. Akciğer tüberkülozu – oral mukoz membranda değişim
 32. Aktivite intoleransı bakım planı
 33. Akut ağrı hemşirelik bakımı
 34. Akut böbrek yetmezliği ve hemşirelik
 35. Akut konfüzyon hemşirelik bakımı
 36. Algılamada bozulma
 37. Alkol sebepli başkalarına yönelik saldırganlık riski
 38. Alkol sebepli yaralanma riski
 39. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı
 40. Anemi hasta bakımı
 41. Angina pektoris hemşirelik bakımı
 42. Anksiyete hemşirelik tanısı
 43. Anksiyete çocuk hasta bakım planı
 44. Antisosyal kişilik bozukluğu
 45. Aort koarktasyonu hasta bakım planı
 46. Aritmiler hasta bakım planı
 47. Astım – aktivite intoleransı
 48. Astım – solunum yolu enfeksiyonu
 49. Astım – etkisiz solunum örüntüsü
 50. Aspirasyon riskli hasta bakım planı
 51. Atelektazi hemşirelik bakımı
 52. Atelektazi – aktivite intoleransı ve ağrı
 53. Atelektazi – ateş ve gaz değişiminde bozulma
 54. Atriyal septal defekt (ASD)
 55. Bağırsak boşaltım sorunları
 56. Beden algısında bozulma
 57. Beden imaj bozukluğu
 58. Beklenti kederi bakım planı
 59. Benlik saygısında bozukluk
 60. Beslenme düzeninde değişiklik
 61. Beslenmede değişiklik: vücut gereksinimlerinden az
 62. Beslenme kaynaklı beden imajında bozulma
 63. Bilgi eksikliği hemşirelik bakımı
 64. Bireysel bakımda yetersizlik
 65. Bireysel başetmede yetersizlik
 66. Bronşit hemşirelik bakımı
 67. Bronşit – aktivite intoleransı
 68. Bronşit – anksiyete
 69. Bronşit – az beslenme
 70. Bronşit astım hasta bakım planı
 71. Bronşit astım – anksiyete
 72. Buerger hastalığı
 73. Bulantı ve kusma'da hemşirelik tanıları
 74. Büyük damar transpozisyonu
 75. Cinsel yaşamda değişiklik – isteksizlik hasta bakım planı
 76. Çevresine zarar verme riskli hasta bakım planı
 77. Deliryum hemşirelik bakım planı
 78. Depresyon belirtileri ve tedavisine ilişkin bilgi eksikliği
 79. Deri bütünlüğünde bozulma hasta bakım planı
 80. Diabetes mellitusa bağlı hipoglisemi
 81. Disuse kullanmama sendromu
 82. Diyabet hemşirelik bakım planı
 83. Diyare hemşirelik bakım planı
 84. Doku bütünlüğünde bozulma
 85. Doku perfüzyonunda bozulma
 86. Durumsal düşük benlik algısı
 87. Duyu ve algılarda bozulma
 88. Duyumsamada bozulma
 89. Duyusal algılamada bozulma
 90. Düşme riskli hasta bakım planı
 91. Düşünce sürecinde bozulma
 92. Düşünce süreçlerinde bozulma
 93. Ebeveyn bebek bağlılığında değişim
 94. Eisenmenger sendromu hasta bakım planı
 95. Enfeksiyon riski hasta bakım planı
 96. Enfeksiyon bulaştırma riski hemşirelik bakımı
 97. Enfeksiyon alma riski hemşirelik tanıları
 98. Enfeksiyon bulaştırma riski
 99. Etkisiz baş etme hemşirelik bakımı
 100. Etkisiz inkar hemşirelik bakımı
 101. Etkisiz termoregülasyon riski
 102. Fallot tetratolojisi hasta bakım planı
 103. Fiziksel hareketin bozulması
 104. Gaz değişiminde bozulma
 105. Gereksinimden az beslenme bakım planı
 106. Güçsüzlük hemşirelik bakım planı
 107. Hastada etkisiz inkar hemşirelik girişimleri
 108. Hastada savunucu baş etme
 109. Hastaneye yatış stresi
 110. Hava yollarının açıklığında yetersizlik
 111. Hijyenik bakımda yetersizlik
 112. Hipertansiyon hemşirelik bakımı
 113. Hipertermi hemşirelik girişimleri
 114. Hipotansiyon bakım planı
 115. Hipotermi hasta bakım planu 
 116. Histrionik kişilik bozukluğu bakım planı
 117. İç sıkıntısı hemşirelik girişimleri
 118. İdrar tutamama – idrar inkontinansı bakım planı
 119. İletişimde yetersizlik hemşirelik girişimleri
 120. İntihar girişimi hasta bakım planı
 121. İntihar riski hemşirelik girişimleri
 122. İshal hasta bakım planı
 123. İşlevsel olmayan yas tepkisi
 124. Kalp cerrahisi hasta bakım planı
 125. Kalp debisinde azalma hasta bakım planı
 126. Kalp ritim bozuklukları (aritmiler) hemşirelik girişimleri
 127. Kalp ritim bozuklukları hasta bakım planı
 128. Kanama riskli hasta bakım planı
 129. Kansızlık hemşirelik bakım planı
 130. Karar vermede çatışma
 131. Kardiyak aritmi hemşirelik girişimleri
 132. Kardiyak outputa azalma hasta bakım planı
 133. Kendi kendine beslenmede yetersizlik
 134. Kendine veya başkalarına yönelik şiddet riski
 135. Kendine zarar verme riskli hasta bakım planı
 136. Kırıklı hasta bakım planı
 137. KOAH hemşirelik bakım planı
 138. KOAH ve hasta bakım planı
 139. Kolostamili hasta bakım planı
 140. Konfüzyon hemşirelik girişimleri
 141. Konstipasyon hemşirelik girişimleri
 142. Korku kronik keder
 143. Kusma hasta bakım planı
 144. Madde kullanımı – ailenin baş edememesi
 145. Madde kullanımı – etkisiz inkar
 146. Manevi sıkıntı hemşirelik bakımı
 147. Mastektomi hasta bakım planı
 148. Mide bulantısı hasta bakım planı
 149. Miyokardit hasta bakım planı
 150. Mukozit hemşirelik bakımı
 151. Narsisistik kişilik bozukluğu
 152. Nefes yollarında darlık – Nefes darlığı hasta bakım planı
 153. Oral mukoza membranda bozulma 
 154. Osteoartrit hemşirelik bakımı
 155. Ölüm anksiyetesi hemşirelik bakımı
 156. Öz bakım eksikliği hemşirelik bakımı
 157. Öz bakımda yetersizlik bakım planı
 158. Paranoid kişilik bozukluğu
 159. Patent ductus arteriyozus (PDA)
 160. Perikardit hasta bakım planı
 161. Plevra efüzyon hasta bakım planı
 162. Pnömoni hemşirelik bakım planı
 163. Rahatta değişim hemşirelik girişimleri
 164. Raynaud hastalığı bakım planı
 165. Riskli gebelikte hasta bakım planı
 166. Ruhsal sıkıntı bakım planı
 167. Savunucu baş etme hemşirelik bakımı
 168. Sedef hastalığı hemşirelik bakımı
 169. Sinir kişilik bozukluğu hemşirelik bakımı
 170. Sıvı volüm eksikliği hasta bakım planı
 171. Sıvı volüm fazlalığı hemşirelik girişimleri
 172. Sosyal etkileşimde bozulma
 173. Sosyal izolasyon bakım planı
 174. Sosyal izolasyon - yalnızlık bakım planı
 175. Sözel iletişimde bozukluk bakım planı
 176. Sözel iletişimde yetersizlik bakım planı
 177. Sözel iletişimde yetersizlik hemşirelik girişimleri
 178. Spontan solunumu sürdürmede yetersizlik
 179. Terapötik rejimi etkisiz yönetme hemşirelik bakımı
 180. Tonsiller-adenoidler ve hemşirelik bakımı
 181. Travma riski hemşirelik bakım planı
 182. Tromboflebit hemşirelik girişimleri
 183. Trombositopeniye bağlı kanama riski bakım planı
 184. Turunkus arteriozus hemşirelik girişimleri
 185. Tüberküloz – beslenmede değişiklik
 186. Tüberküloz – gaz değişiminde bozulma
 187. Tüberküloz – hava yollarının yetersiz temizlenmesi
 188. Tüberküloz – sosyal izolasyon
 189. Umutsuzluk hemşirelik bakımı
 190. Uyku düzeninde bozukluk bakım planı
 191. Uyku düzeninde bozulma hasta bakım planı
 192. Ümitsizlik hemşirelik bakımı
 193. Varis hemşirelik girişimleri
 194. Ventilatörden ayrılmaya tepki riski
 195. Ventriküler septal defekt (VSD) hasta bakım planı
 196. Ventriküler septal defekt hemşirelik girişimleri
 197. Yalnızlık riski hemşirelik bakımı
 198. Yas kronik keder hemşirelik girişimleri
 199. Yaşamın son günlerinde hasta bakım planı
 200. Yenidoğan canlandırma hemşirelik bakımı
 201. Yetersiz solunum hemşirelik bakım planı
 202. Yorgunluk hemşirelik bakımı
 203. Yüksek ateş hasta bakım planı
  Hemşirelik Akademisi

  BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

  Daha yeni Daha eski

  نموذج الاتصال