Akciğer ödeminde bilgi eksikliği ve anksiyete

Akciğer ödemi tanısı konulan hastada bilgi eksikliği veya anksiyete belirtileri görülürse, aşağıdaki NANDA hemşire tanısı ve girişimleri uygulanır.

1- Akciğer ödeminde bilgi eksikliği

Akciğer ödemi nedenleri

Yaşadığı semptomlar ve hazır bulunuşluk eksikliği.

Akciğer ödemi hemşirelik tanısı beklenen sonuçlar

 • Hasta anksiyetesinin azaldığını ifade edecek.
 • Hasta risk faktörlerine yönelik düzenlenen planı kabul ettiğini belirtecek.
 • Hasta uygulanan tedavi planına katılım / sorumluluğunu alacak.
 • Etkili baş etme yöntemleri geliştirebilecek.

Akciğer ödemi bilgi eksikliği hemşirelik girişimleri

 • Morfin sülfat 5 mg ya da 10-15 mg subkutan olarak yapmak.
 • Hastayı gürültüsüz sakin bir yere almak.
 • Geçmişteki baş etme yöntemlerini değerlendirmek, uygun yöntemin kullanılmasını sağlamak, müzik dinletme, egzersiz vb gevşeme yöntemleri uygulamak.
 • Mental aktivitesini izlemek.
 • Tüm tedavi yöntemlerini açıklamak
 • İlave bireysel önlemler almak.

2- Akciğer ödeminde anksiyete

Akciğer ödeminde anksiyete nedenleri

 • Bilgiyi yanlış yorumlama.
 • Unutkanlığın olması.
 • Evde bakım ve alacağı önlemlere ilişkin bilgisinin yetersiz olması.

Akciğer ödeminde anksiyete beklenen sonuç

 • Evde solunumla ilgili sağlıklı ölçümleri yapabilmek.
 • Semptomlarla nasıl baş etmesi gerektiğini öğrendiğini belirtecek.
 • Acil durumlarda neler yapması gerektiğini öğrendiğini ifade edebilecek.
 • Hasta genel durumunu, hastalık sürecini, prognoz hakkındaki bilgileri sözel olarak ifade edecek.
 • Tedavi yöntemlerini sözel olarak ifade edecek.
 • Gerekli yaşam değişikliklerini yapabilecek.
 • Tedavi programına katılabilecek.

Akciğer ödemi - anksiyete hemşirelik girişimleri

 • Normal akciğer fonksiyonlarını ve patolojik durumları anlatmak.
 • Yeterli dinlenme ve aktivite, iyi düzenlenmiş diyet, gibi iyileşme ve genel sağlık durumunu artırmak için basamakları belirlemek.
 • Bilgi için yazılı ve sözel form sağlamak.
 • Tedavi programında belirtildiği ilaç tedavisine devam etmenin önemini vurgulamak.
 • Sigaranın bırakılmasının önemini vurgulamak.
 • Tıbbi takibin sürekli olmasının önemini vurgulamak ve gerektiğinde aşılamayı sağlamak.
 • Hasta ve ailesine görülen semptomları kayıt etmesini öğretmek.
 • İlave bireysel önlemler almak.
Akciğer ödeminde konulabilecek hemşirelik tanıları
 1. Akciğer ödemi – aktivite intoleransı
 2. Akciğer ödemi – enfeksiyon riski
 3. Akciğer ödemi – intoksikasyon riski
 4. Akciğer ödemi – solunum disfonksiyonu
 5. Akciğer ödemi – sıvı volüm fazlalığı
 6. Akciğer ödemi – gaz değişiminde bozulma
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال