Akciğer ödemi ve solunum disfonksiyonu

Akciğer ödeminde potansiyel bir komplikasyon olarak görülen solunum disfonksiyonuna yönelik hemşirelik bakım planı bu içeriğimizde.

Akciğer ödemi solunum disfonksiyonu nedeni

Etyolojik nedene bağlı olarak, pulmoner kapiller basıncın artması ve interstisyel alanlara sıvı dolması sonucu gaz değişiminin yetersiz olması.

Akciğer ödemi solunum disfonksiyonu beklenen sonuç

 • Hasta solunum sıkıntısı yaşamadığını ifade edecek.
 • Solunum sayısı ve tipi normal olacak.
 • Hasta oksijen tedavisine gereksinim duymayacak.

Akciğer ödemi solunum disfonksiyonu hemşirelik girişimleri

 • Ortopne pozisyonu verme (Kalbe gelen kan akımını azaltır.)
 • Oda ısısını düzenlemek (Oda ısı normal olmalıdır.)
 • Maske ile yüksek oksijen tedavisi vermek.
 • Hızlı 5 dijitalizasyon uygulamak.
 • Aminofilin tedavisi vermek.
 • Spontan soluyan hastada maske veya endotrekeal tüp aracılığı PEEP uygulaması yapmak (Arteriyal oksijenasyonu yükseltir.)
 • Arteriyal katerter aracılığıyla kan gazları, pH kan basıncı izlemi yapmak (Tedaviyi yönlendirmesinde yarar sağlar.)
 • Dopamin-dobutamin gibi pozitif inotropik etkili beta adrenarjik ilaçlar vermek (Renal perfüzyonu arttırarak sıvı atılımını sağlar.)
 • Nitroprussid vermek (Pulmoner mikrovasküler basınçta düşmeyi sağlar.)
Akciğer ödeminde konulabilecek hemşirelik tanıları;
 1. Akciğer ödemi – bilgi eksikliği ve anksiyete
 2. Akciğer ödemi – enfeksiyon riski
 3. Akciğer ödemi – intoksikasyon riski
 4. Akciğer ödemi – sıvı volüm fazlalığı
 5. Akciğer ödemi – solunum disfonksiyonu
 6. Akciğer ödemi – aktivite intoleransı
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال