Akciğer ödemi enfeksiyon riski

Akciğer ödemi hastalığında görülebilecek olan enfeksiyon riski durumuna yönelik nanda hemşirelik tanısı aşağıdaki yer almaktadır.

Akciğer ödemi ve enfeksiyon riski nedenleri

 • Hastanede olma
 • Vücudun savunma mekanizmasının yetersiz olması
 • Siliaların fonksiyonlarının azalması
 • Akciğerlerde sıvının bulunması
 • Beslenme yetersizliği

Akciğer ödemi ve enfeksiyon riski beklenen sonuç

Hasta hastanede kaldığı sürece nosokomiyal enfeksiyon görülmez.

Akciğer ödemi ve enfeksiyon riski nedenleri hemşirelik girişimleri

 • Hastanın yatak başını yükseltmek (Yatak başının yükseltilmesi endotrekeal tüpte yoğunluğun ve orofarangial sekresyonların geriye akışını önlemeye yardım eder.)
 • Gerektiğinde uygun izolasyon önlemlerini almak (Enfeksiyonun tipi, antibiyotiğe vücudun cevabı hastanın genel sağlık durumu, komplikasyonların gelişimine bağlı olarak izolasyon teknikleri enfeksiyonun yayılımını önler ve hastanın diğer enfeksiyonlardan korunmasını sağlar.)
 • Yeterli dinlenme, uygun aktiviteyi ve yeterli beslenmeyi sağlamak(Vücut direncini ve iyileşmeyi artırır .)
 • Balgam kültürünün sonucuna göre uygun antibiyotiği kullanmak (Antibiyotikler enfeksiyonun varlığında kullanılır. 24 saat içinde antibiyotiğin etkileri görülür.)
 • Tanı yöntemleri için hastanın hazırlığını sağlamak ve yardım etmek (Tanı yöntemleri teşhis ve tedavi hakkında bilgi almak için yapılabilir.)
 • Hastanın göğüs ağrısı ekstra kalp sesleri, sinir sistemindeki değişiklikler, tekrarlayan ateş, balgamdaki gecikmesi enfeksiyonu veya antibiyotiğe direnci gösterir değişiklikler gibi hastanın durumundaki ani değişiklikleri ve bozulmaları araştırmak.

Hasta aile eğitimi ve taburculuk planı

Hasta ve aile eğitimi

Hasta ve ailesine hastaneye yatışının ilk gününde

 • Kliniğe uyumunu sağlamak.
 • Solunum sıkıntısı olduğu zaman hemşireyi çağırması gerektiği söylemek.
 • Yatak kenarlarındaki kullanma komutlarını öğretmek.
 • Diyet, ilaç tedavisi, aktivite ve güvenlik önlemlerini açıklamak.

Hasta ve ailesine hastaneye yatışının ikinci gününde

 • Oksürük tekniklerini öğretmek.
 • Sıvı alımı hakkında bilgi vermek.
 • Hastalık ve semptomlarla ilgili bilgi basılı materyallerle vermek.

Hasta ve ailesine hastaneye yatışının üçüncü gününden taburculuğa kadar;

 • İlaç dozları, sıklığı, alacağı önlemler ve yan etkilerini öğretmek.
 • Akciğer Ödemi belirti ve bulgularının neler olduğu ve bunları rapor etmesi gerektiğini öğretmek.
 • Evde bakımın önemli olduğunu açıklamak.
 • Fazla egzersizin belirti bulgularını öğretmek.
 • ROM egzersizlerini öğretmek.
 • Enerji tüketimini koruyan aktiviteler önermek. İşlerini mümkün olduğunca oturarak yapmak.
 • Sık pozisyon değişikliği yapmak.
 • Aktif çekme hareketlerini yapmamak. Eşyaları kaldırarak değil kaydırarak hareket ettirmek
 • Yeni bir aktiviteye başlamadan önce veya yemeklerden sonra en azından 1 saat dinlenmek.
 • Alışveriş, temizlik gibi işlemlerde tekerlekli araba kullanmak.
 • Evde dinlenme ve iş periyotlarını organize etmek.

Akciğer ödemi taburcu planı

Hasta ve ailesine taburcu olmadan önce

 • Tüm ilaç tedavilerinin kullanma amacı, dozu, uygulanması, yan etkileri, dikkat edeceği
 • Diyet planı ve sıvı gereksinimi açıklanmalı
 • Dinlenmesi ve aktivite planı yapılmalı
 • Evde egzersiz yapmanın önemi açıklanmalı
 • Oksijen tedavisi araç-gereçlerinin kullanımı ve bakımı öğretilmeli
 • Tıbbi tedavi gerektiren belirti ve bulgular açıklanmalı
 • Kontrol günleri ve zamanları hakkında bilgi verilmeli
 • İhtiyacı olduğunda doktor ve hemşireye nasıl ulaşabileceği açıklanmalıdır.
Akciğer ödeminde konulabilecek hemşirelik tanıları;
 1. Akciğer ödemi – aktivite intoleransı
 2. Akciğer ödemi – intoksikasyon riski
 3. Akciğer ödemi – solunum disfonksiyonu
 4. Akciğer ödemi – sıvı volüm fazlalığı
 5. Akciğer ödemi – gaz değişiminde bozulma
 6. Akciğer ödemi – bilgi eksikliği ve anksiyete
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال