Göz yıkama (lavajı) nasıl yapılır?

Göz yüzeyinin yıkanması işlemine “Göz Yıkama (Lavajı)” denir. Gözde aşırı sekresyon durumunda, göze yabancı bir cisim girdiğinde veya göz ameliyatlarından önce gözü temizlemek amacıyla “Göz Yıkama (Lavajı)” işlemi yapılır.

Göz yıkama (lavajı) hangi durumlarda yapılır?

  • Gözdeki kimyasal maddeyi temizlemek

  • Göze kaçan yabancı cismi çıkarmak

  • Gözü ameliyata hazırlamak

  • Gözdeki enfeksiyonu tedavi etmek için göz yıkama yapılır.


Göz yıkamada (lavajında) kullanılan malzemeler;

  • Eldiven

  • Böbrek küvet

  • Tedavi bezi

  • Kağıt havlu

  • Steril enjektör (gözü yıkamak için)

  • Solüsyon (genelde serum fizyolojik tercih edilir.)


GÖZ YIKAMASI (LAVAJI) UYGULAMA BASAMAKLARI

1-  Eller yıkarı ve kurulanır.

2- Kullanılacak malzemeler eksiz olarak hazırlanır hastanın yanına getirilir.

3- Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir.

4- Hasta mahremiyeti sağlanır.

5- Hasta yatar ya da oturur pozisyonda iken baş ekstansiyona getirilir. Uygulama yapılacak gözün olduğu tarafa doğru baş yana çevrilir.

6- Tedavi bezi hastanın boyun kısmı ile omuzlarına (yakaya gelecek şekilde) yerleştirilir.

7- Böbrek küvet işlem yapılacak göz tarafındaki yanağın yanına yerleştirilir.

8- Eldiven giyilir.

9- Göz küresi üzerine basınç yapmadan göz kapakları sol elin baş ve işaret parmakları ile ayrılır.

10- Enjektöre lavaj solüsyonu çekilir ve enjektörün havası çıkarılır (Solüsyon: 37 santigrad derece ısıda ve steril olmalı). Gözün iç kısmından dışa doğru düzenli olarak ve akıcı şekilde verilir. Bu sırada hastanın gözü aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirmesi söylenir.

Not: Her iki gözde yıkanacaksa önce sağlam gözden başlanmalıdır. Gözün biri yıkanmayacaksa işlem sırasında göz kapalı tutulmalıdır.

11- İşlem tamamlandıktan sonra hastanın göz çevresi gazlı bez ile silinir.

12- Hastaya işlememin bittiği söylenir ve hastanın rahat edeceği pozisyon verilir.

13- Eldivenler çıkarılıp eller yıkanır.

14- Malzemeler temizlenerek tekra kullım için kaldırılır. Tıbbi atıklar uygun şekilde atılır.

15- İşlem sonucu hemşire gözlem formuna kaydedilir.

KAYNAK: Hemsire.Com


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال