Mesane lavajı (yıkama) nedir, nasıl yapılır?

Üç yollu sonda ile mesaneye steril solusyon verilmesi ve verilen solüsyonun geri çekilmesi (drene edilmesi) işlemine mesane lavajı (mesane yıkama) denir.

Mesane lavajı hangi durumlarda yapılır?

 • Mesaneyi enfeksiyonlardan korumak

 • Mesanede enfeksiyon geliştiyse enfeksiyonu tedavi etme

 • Kan pıhtısı oluşumunu azaltmak ve engellemek için

 • Mesane duvarındaki yangıyı azaltmak için

 • Mesane drenajını sağlamak ve devam ettirmek için


Mesane lavajında kullanılan malzemeler

 • Serum askısı

 • Drenaj solüsyonu (Genellikle serum fizyolojik (SF) tercih edilir.)

 • Drenaj şişeleri ve idrar torbası

 • Tedavi bezi ve muşambası

 • Hastada sonda takılı değilse üç yollu foley sonda

 • Steril spanç ve solüsyon (perine temizliği yapmak için)

 • Enjektör

 • Eldiven


MESANE LAVAJI UYGULAMA BASAMAKLARI

1 - Eller yıkanır ve eldiven giyilir.

2 - Kullanılacak araç ve gereçler hazırlanır.

3 - Hasta ve ailesine yapılacak işlem hakkında bilgi verilir ve izin istenir.

4 - Hasta mahremiyeti sağlanır.

5 - Hastada kateter takılı değilse kadınlarda dorsal rekümbent, erkeklerde supine pozisyonu verilerek perine temizliği yapılır. Üç yollu foley sonda takılır. 

=> Foley sonda nasıl takılır? (tıklayınız)

Bir kez mesane lavajı yapılacaksa;


6 - Travma, ağrı ve enfeksiyonun yayılmasını önleyerek, drenajı sağlamak için foley sondanın ikinci ucundan 100 cc SF, 30 cc’lik miktarda yavaş yavaş mesaneye gönderilir.

7 - Mesaneye yerleştirilen kateterin ucu drenaj torbasına bağlı tutulur ve yatak seviyesinden aşağıya indirilir.


8 - Direnaj torbasına geri dönüş gerçekleşmezse, enjektör yardımı ile verilen sıvı geri çekilir.

Mesane lavajı aralıklı yapılacaksa;

9 - Solüsyonun havası boşaltıldıktan sonra solüsyon torbası kıskacı kapatılarak serum askısına takılır.

10 - Set foley kateterin girişi ile birleştirilir, çıkış ucuna da idrar torbası bağlanır.

11 - Solüsyonun mesaneye gideceği kısım açılır, 100 cc kadar mesaneye gönderilir.

12 - Kıskaç kapatılır ve solüsyonun 15-20 dk kadar mesanede kalması sağlanır.

13 - Kıskaç açılır ve verilen solüsyonun idrar torbasına akması sağlanır. Verilen solüsyon berrak gelene kadar işlem tekrar edilir.


NotLavaj sisteminin herhangi bir noktada tıkanıklık yapmaması için arada tüpler parmak arasına alınıp yukarıdan aşağıya doğru sağma hareketi yapılır.

14 - Mesanenin iç yüzeyinin sürekli yıkanması gerektiğinde; (mesane lavajı sürekli yapılacaksa) mesaneye giden solüsyonun kıskacı ile idrar torbasına bağlanan setin kıskacı açılır ve mesane sürekli yıkanır.

15 - Hastaya A.Ç.T yapılarak hemşire gözlem kâğıdına kayıt edilir. (Bu işlem basamağının amacı mesane gerginliğini önlemek ve verilen solüsyonun geri çıkışını kontrol etmektir.)

16 - Foley kateter hastada kalacaksa, solüsyonu verdiğimiz sistem çekilir ve hastanın yanından uzaklaştırılır. Eğer foley kateter çıkarılacaksa tekniğine uygun çıkarılır ve hastanın yanından uzaklaştırılır.

=> Foley sonda nasıl çıkarılır? (tıklayınız)

17 - Hastaya rahat bir pozisyon verilir.

18 - Eldiven çıkarılıp eller yıkanır.

19 - Malzemeler temizlenerek ortamdan uzaklaştırılır. Tıbbı atıklar uygun şekilde atılır.

20 - Yapılan işlem ve drenaj solüsyonunun özellikleri (rengi ve görümü vb.) hemşire gözlem formuna kaydedilir.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال