Sorumlu hemşire’nin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Yatan hasta üniteleri / klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu kişiye “sorumlu hemşire” denir.

Sorumlu hemşire olmak için hangi şartları taşımak gerekiyor?

 • İlgili alanda uzman hemşire (yüksek lisans mezunu, geçerli uzmanlık sertifikasına sahip hemşire vb.)

 • Birimde uzman hemşire yoksa;

  - Üç yıl deneyimli

  - Hemşirelikte lisans mezunları


 • Kurum ve kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire olmaması halinde diğer hemşireler​ sorumlu hemşire olarak atanabilirler.


Aynı şartları sağlayan birden fazla aday varsa görevlendirme Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından yapılır.

Sorumlu hemşireler nöbet tutar mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılında yayınladığı yönetmeliğe göre görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapacakları belirtilmiştir. Sağlık Bakım Hizmetleri müdürünün emri doğrultusunda ihtiyaç halinde nöbete tutabilirler.

Sorumlu hemşire’nin temel sorumluluğu; görevlendirildiği servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda belirlenmesini ve karşılanmasını sağlayarak çalıştığı birimde tüm hemşirelik hizmetlerinin yürütmesidir.

Sorumlu hemşirenin görevleri;

 1. Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.

 2. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar.

 3. Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.

 4. Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

 5. Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

 6. Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite içinde gerekli düzenlemeleri sağlar.

 7. Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, hemşirelik hizmetleri müdürünün onayına sunar.

 8. Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.

 9. Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.

 10. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

 11. Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.

 12. Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.


KAYNAK: 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği

İlgili içerik;

Hemşirelerin Görevleri ve Çalışma Alanları Nerelerdir?

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال