Hemşirelik tanıları ve bakım planları (Gordon - FSÖ)

Birey, aile ve toplumun gerçek ve olası sağlık sorunları veya yaşam sürecindeki yanıtları hakkındaki klinik karara “hemşirelik tanısı” denir. Marjory Gordon'un geliştirdiği Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (Gordon - FSÖ) altında hemşirelik tanıları gruplandırılmıştır.
  > > Hemşirelik bakım planı nasıl hazırlanır?
  > > Nanda hemşirelik tanı listesi PDF indir
  Aşağıdaki Gordon - FSÖ altında sınıflandırılmış hemşirelik tanılarının üzerine tıklayarak bakım planlarına ulaşabilirsiniz.

  FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ (FSÖ) ALTINDA GRUPLANDIRILMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI

  1. Sağlığı Algılaması ve Sağlığın Yönetimi
  2. Beslenme ve Metabolik Durum
  3. Boşaltım Biçimi (Eliminasyon)
  4. Aktivite ve Egzersiz Biçimi
  5. Uyku ve Dinlenme Biçimi
  6. Bilişsel Algılama Biçimi
  7. Kendini Algılama
  8. Rol ve İlişki Biçimi
  9. Cinsellik ve Üreme Biçimi
  10. Baş Etme ve Stres Toleransı
  11. İnanç ve Değerler Biçimi

  1. SAĞLIĞI ALGILANMASI ve SAĞLIĞIN YÖNETİMİ

  2. BESLENME ve METABOLİK DURUM

  3. BOŞALTIM BİÇİMİ (ELİMİNASYON)

  4. AKTİVİTE ve EGZERSİZ BİÇİMİ

  5. UYKU ve DİNLENME BİÇİMİ

  6. BİLİŞSEL ALGIMA BİÇİMİ

  7. KENDİNİ ALGILAMA ve KAVRAMA BİÇİMİ

  8. ROL ve İLİŞKİ BİÇİMİ

  9. CİNSELLİK ve ÜREME BİÇİMİ

  10. BAŞETME ve STRES TOLERANSI

  11. İNANÇ ve DEĞERLER BİÇİMİ

  KAYNAKCA: Hemşirelik bakım planları Hemşirelik Akademisi'nin üniversite temsilcilikleri tarafından hazırlanmıştır. Editörlerimiz tarafından özgünlüğü kontrol edildikten sonra yayına alınmıştır. Hazırlanan bakım planlarının tüm hakkı Hemşirelik Akademisine aittir. Kaynak göstererek (egitim.hemsire.com'a aktif link vererek) alıntı yapabilirsiniz.

  3 Yorumlar

  BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

  1. Mehmet Emin Aytaç21 Mayıs 2023 15:54

   Marjory Gordon, hemşirelikte kullanılan bir sınıflandırma sistemi olan "Gordon Fonksiyonel Sağlık Paternleri"nin yaratıcısıdır. Bu sistem, hastaların sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılır ve 11 farklı sağlık paterni içerir. Bu paternler, hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel sağlık durumlarını kapsar. Hemşireler, bu paternleri kullanarak hastaların sağlık durumlarını değerlendirebilir, sağlık sorunlarını belirleyebilir ve uygun bakım planlarını oluşturabilirler.

   Gordon Fonksiyonel Sağlık Paternleri, hemşirelik eğitiminde ve uygulamasında yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, hastaların bütünsel sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılan kapsamlı bir yaklaşım sunar. Hemşireler, bu sistem sayesinde hastaların sağlık sorunlarını daha iyi anlayabilir ve uygun bakım planlarını oluşturabilirler.

   Sonuç olarak, Marjory Gordon'un yarattığı Fonksiyonel Sağlık Paternleri, hemşirelikte önemli bir yer tutar ve hastaların bütünsel sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılır.

   YanıtlaSil
  2. Hemşirelik bakım planı, hastanın sağlık durumunu değerlendirmek, sorunlarını belirlemek ve tedavi planını oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Hemşirelik bakım planı hazırlamak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

   1. Değerlendirme: Hastanın sağlık durumunu değerlendirmek için fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu adım, hastanın tıbbi geçmişi, semptomları, yaşam tarzı ve diğer faktörleri içerir.

   2. Tanı: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, hastanın sorunları belirlenir ve tanı konulur. Bu adım, hastanın sağlık sorunlarını tanımlamak ve tedavi planını oluşturmak için önemlidir.

   3. Planlama: Tanıya dayanarak, hemşirelik bakım planı hazırlanır. Bu adım, hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi planını belirlemek için kullanılır. Planlama aşamasında, hedefler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.

   4. Uygulama: Hemşirelik bakım planı uygulanır. Bu adım, tedavi planının uygulanması ve hastanın sağlık durumunun izlenmesini içerir.

   5. Değerlendirme: Hemşirelik bakım planının etkinliği değerlendirilir. Bu adım, tedavi planının başarısını ölçmek ve gerektiğinde planı güncellemek için kullanılır.

   Hemşirelik bakım planı hazırlamak, hastanın sağlık durumunu iyileştirmek için önemlidir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice takip etmek ve hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi planını oluşturmak gerekmektedir.

   YanıtlaSil
  3. Nanda Hemşirelik Tanıları2 Haziran 2023 22:15

   Hemşirelik tanıları, hemşirelerin mesleklerinde standart uygulama yapmalarını ve uygulamalar arası işbirliği ile birlikte performans karşılaştırmasını sağlayan planlamalar şeklinde tanımlanabilir.

   Hemşirelik bakım planları, hemşirelerin günlük çalışma alanlarında çok önemli bir araçtır. NANDA hemşirelik tanıları, bu alanda öne çıkan, otorite olan unsurdur.

   NANDA (KUZEY AMERİKA HEMŞİRELİK TANILARI BİRLİĞİ) 1973 YILINDA KURULMUŞ VE 1992 YILINDA SON HALİNİ ALMIŞ ORGANİZASYONDUR.

   North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) , Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği 1973’ten beri hemşirelik tanılarını geliştirme ve sınıflama çalışmalarını kesintisiz sürdüren öncü bir kuruluştur.

   NANDA, hemşirelik terminolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. NANDA (The North American Nursing Diagnosis Association) uluslararası tıp alanında oldukça yaygın olarak kullanılan bir hemşirelik tanıları terminolojisidir. Ülkemizde de Nanda Hemşirelik Tanıları terimi olarak kullanılmaktadır.

   NANDA hemşirelik tanılama sistemi, hastaların bakım sorunlarını belirlemede oldukça etkilidir. Hemşirelere ve hastalara kolaylık sağlamaktadır.

   NANDA hemşirelik tanıları, uluslararası geçerliliği olan planlardır. NANDA uygulanması ile, uluslararası oryantasyon artmakta, uygulamalar arası karşılaştırma yapma imkanı sağlanmakta, bilgi standartlaşması ve çoklu uygulama fırsatları çeşitlenmektedir.

   YanıtlaSil
  Daha yeni Daha eski

  نموذج الاتصال