Benlik saygısında rahatsızlık hemşirelik bakımı

Bireyin kendisinden memnun olmadığı ya da yeteneklerinden rahatsız olduğu durumda “benlik saygısında rahatsızlık” hemşirelik tanısı konulur.

“Benlik saygısında rahatsızlık” hemşirelik tanısı sebepleri

 • Çevrenin bireye olan tutumu
 • Başarılarında takdir edilmeme
 • Dışlanma
 • Küçümsenme
 • Söz hakkı tanınmama
 • Bedeninde yaşadığı uzuv kayıbı
 • Ekstremitelerinde fonksiyon kaybı yaşaması
 • Cerrahi işlem veya travmlara bağlı oluşan skarlar (izler)
 • Destek sistemlerinin yetersiz kalması

“Benlik saygısında rahatsızlık” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Bireyin kendini sevmemesi
 • Kendisini dış ortamdan soyutlama
 • Söz hakkı isteyememe
 • Toplu aktivitelerden kaçınma
 • Utanç duyma
 • Suçluluk hissetme
 • Sorunları çözebileceğine inancının olmaması
 • Bir durum için amaç oluşturamama
 • Depresyon
 • Kararsızlık yaşaması
 • Sürekli başka birinden destek bekleme
 • Yenilikten kaçınmak
 • Madde bağımlılığı (sigara, alkol, uçucu madde vb.)
 • Tırnak yeme alışkanlığının başlaması
 • Çok sık stres yaşama
 • Eleştirilere tahammül edememe
 • İşsizlik
 • Bir işte başarı sağlayamama
 • Herhangi bir olayda duygularını ifade etmede güçlük
 • Haklarını savunamamak

“Benlik saygısında rahatsızlık” tanısı uygulanacak hemşirelik girişimleri

 • Bireyin kendisi hakkında duygu ve düşünleri nelerdir öğrenilir.
 • Birey kendisini ifade edebilmesi için destelenip ve cesaretlendirilir.
 • Birey dinlenirken etkili şekilde dinlenmelidir. (göz teması kurmak, dinlerken başka bir uğraş ile uğraşmamak gibi)
 • Bireyin kendisinde sevdiği ve sevmediği yönlerinin neler olduğu öğrenilir.
 • Bireyin kendi vücudunda rahatsızlık duyduğu durumlar tespit edilir.
 • Bireyin rahatsız olduğu durumların sebepleri öğrenilir.
 • Bireyin rahatsız olduğu durumlarının üzerine gidilir.
 • Kişi toplu terapilere alınır.
 • Kişiye toplum içinde söz hakkı ve görev verilmelidir. (başarabileceği tarzda görev olmalıdır. Başarısızlık güvenini sarsmamalı.)
 • Yetenekleri üzerine yoğunlaşmalı ve başarıya ulaşması sağlanmalıdır.
 • Grup terapilerinde gerçekleştirdiği görevler sonucunda takdir edilmesi sağlanır.
 • Kişi aktivite veya herhangi bir uğraşa yönlendirilir.
 • Bu süreçte aile desteğin önemi vurgulanır.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال