Benlik saygısında rahatsızlık hemşirelik bakımı

Bireyin kendisinden memnun olmadığı ya da yeteneklerinden rahatsız olduğu durumda “benlik saygısında rahatsızlık” tanısı konulur.

“Benlik saygısında rahatsızlık” tanısının sebepleri nelerdir?

 • Çevrenin bireye olan tutumu

 • Başarılarında takdir edilmeme

 • Dışlanma

 • Küçümsenme

 • Söz hakkı tanınmama

 • Bedeninde yaşadığı uzuv kayıbı

 • Ekstremitelerinde fonksiyon kaybı yaşaması

 • Cerrahi işlem veya travmlara bağlı oluşan skarlar (izler)

 • Destek sistemlerinin yetersiz kalması

“Benlik saygısında rahatsızlık” tanısının belirtileri nelerdir?

 • Bireyin kendini sevmemesi

 • Kendisini dış ortamdan soyutlama

 • Söz hakkı isteyememe

 • Toplu aktivitelerden kaçınma

 • Utanç duyma

 • Suçluluk hissetme

 • Sorunları çözebileceğine inancının olmaması

 • Bir durum için amaç oluşturamama

 • Depresyon

 • Kararsızlık yaşaması

 • Sürekli başka birinden destek bekleme

 • Yenilikten kaçınmak

 • Madde bağımlılığı (sigara, alkol, uçucu madde vb.)

 • Tırnak yeme alışkanlığının başlaması

 • Çok sık stres yaşama

 • Eleştirilere tahammül edememe

 • İşsizlik

 • Bir işte başarı sağlayamama

 • Herhangi bir olayda duygularını ifade etmede güçlük

 • Haklarını savunamamak

“Benlik saygısında rahatsızlık” tanısında uygulanacak hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Bireyin kendisi hakkında duygu ve düşünleri nelerdir öğrenilir.

 • Birey kendisini ifade edebilmesi için destelenip ve cesaretlendirilir.

 • Birey dinlenirken etkili şekilde dinlenmelidir. (göz teması kurmak, dinlerken başka bir uğraş ile uğraşmamak gibi)

 • Bireyin kendisinde sevdiği ve sevmediği yönlerinin neler olduğu öğrenilir.

 • Bireyin kendi vücudunda rahatsızlık duyduğu durumlar tespit edilir.

 • Bireyin rahatsız olduğu durumların sebepleri öğrenilir.

 • Bireyin rahatsız olduğu durumlarının üzerine gidilir.

 • Kişi toplu terapilere alınır.

 • Kişiye toplum içinde söz hakkı ve görev verilmelidir. (başarabileceği tarzda görev olmalıdır. Başarısızlık güvenini sarsmamalı.)

 • Yetenekleri üzerine yoğunlaşmalı ve başarıya ulaşması sağlanmalıdır.

 • Grup terapilerinde gerçekleştirdiği görevler sonucunda takdir edilmesi sağlanır.

 • Kişi aktivite veya herhangi bir uğraşa yönlendirilir.

 • Bu süreçte aile desteğin önemi vurgulanır.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال