Beden imgesinde (imajında) bozulma hemşirelik bakımı

Bireyin fiziksel olarak dış görünüşünü algılayış biçiminde sıkıntılar yaşaması ve bu riski taşıyan bir kişilerdeki durumdur. Beden imgesinde (imajında) bozulma yaşayan kişilerde algılanan beden ile bireyin düşündüğü beden görünümü arasında çatışma yaşanır.

“Beden imgesinde (imajında) bozulma” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Bireyin algılanan durumunu sözel veya sözel olmayan olumsuz tepkilerle göstermesi  (örneğin; bedeninden utanma iğrenme gibi.)
 • Vücudunu gizlemek istemesi
 • Vücuduna bakamaması
 • Vücuduna veya değişime uğramış yere (yara yeri skar dokusuna, memenin alındığı alana vb.) dokunamaması
 • Değişime uğramış bölgeyi ifade ederken kendine ait değilmiş gibi ifade etmesi ‘’kolum’’ yerine ‘’kol’’ gibi.
 • Öz - yıkım davranışları sergilemesi (intihar girişimleri, aşırı yemek yeme, sürekli ağlama gibi.)

“Beden imgesinde (imajında) bozulma” hemşirelik tanısı sebepleri

 • Vücudun bir uzuvun kaybı (kolun kopması vb.)
 • Vücut fonksiyonlarından birinin kaybı (görme kaybı vb.)
 • Kronik hastalıklar (diyabetes mellitüs vb.)
 • Kanser hastalığı nedeniyle organ kayıbı yaşanması.
 • Görünümde değişimlere sebep olabilecek durumlar (kemoterapi ve radyoterapide saçların dökülmesi gibi.)
 • Cerrahi operasyonlar
 • Obezite, gebelik gibi durumlar
 • Büyük travmalara maruz kalma (yüzün yanması, kolun yanması, ciltte büyük bir kesi gibi.)

“Beden imgesinde (imajında) bozulma” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Bireyin duygularını, hissettiklerini ve düşündüklerini ifade etmesi için cesaretlendirilir.
 • Hasta hazır olduğunda yaşadığı durumla ilgili konuşulur.
 • Durumu, sağlık gelişimi ve tedavileri hakkında soru sorması sağlanır.
 • Rahatsızlık hissettiği ve yanıtlanmasını istediği durumlara karşı güvenilir bilgi verilir.
 • Hasta yakınları fiziksel ve duygusal değişime hazırlanır.
 • Yakın çevresinin iletişim kurması sağlanır. Uyum sağlama süreci güçlendirilir.
 • Benzer sorunları yaşamış kişilerle buluşması, görüşmesi sağlanır.
 • Vücut parçası veya fonksiyonunun kaybın gibi durumlarda;
  • Bireyin duygularını ve acısını ifade etmesine izin verilir.
  • Kaybın kişi için anlamı, işlevi, görünürlüğü ve duygusal değeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
  • Kayıp yerine bakabilmesi ve dokunabilmesi için cesaretlendirilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال