Hemşirelik tanı listesi ve bakım planları

Hemşirelerin öğretim hayatları ve meslek hayatları boyun sıkça kullandıkları Hemşirelik Tanıları'nı alfabetik liste halinde derledik. Hemşirelik tanılarıyla ilgili olan bakım planlarına özgün hemşirelik girişimleri hazırladık. Aşağıdaki tanıların üzerine tıklayarak hemşirelik girişimlerine ulaşabilirsiniz.

A--B--C--Ç--D--E--F--G--H--İ--K--L--M

N--O--Ö--P--R--S--Ş--T--U--Ü--V--Y--Z

(Alfabetik liste)


A

·         Acı çekme

·         Adaptif kapasitede azalma: intrakranial

·         Aile başetmesi - ödün verme

·         Aile başetmesinde yetersizlik

·         Aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş

·         Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma

·         Aktivite intoleransı

·         Aktivite planlamada etkisizlik

·         Akut ağrı

·         Akut konfüzyon

·         Akut konfüzyon riski

·         Algılanan konstipasyon

·         Amaçsız gezinme

·         Ani bebek ölüm sendromu riski

·         Anksiyete

·         Aspirasyon riski


B

·         Bağışıklık durumunu güçlendirmeye hazır oluş

·         Bakım verici rolünde zorlanma

·         Bakım verici rolünde zorlanma riski

·         Bağırsak inkontinansı

·         Baş etmede güçlendirilmeye hazır oluş

·         Bebeğin beslenme örüntüsünde etkisizlik

·         Bebek davranışının disorganizasyonu

·         Bebek davranışının disorganize olma riski

·         Bebek davranışının organizasyonunu güçlendirmeye hazır oluş

·         Beden imgesinde rahatsızlık

·         Beklenen acı çekme

·         Bellekte bozulma

·         Benlik kavramında rahatsızlık

·         Benlik kavramını güçlendirmeye hazır oluş

·         Benlik saygısında rahatsızlık

·         Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden az

·         Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden fazla

·         Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden fazla beslenme potansiyeli

·         Beslenmede güçlenmeye hazır oluş

·         Bilgi düzeyini güçlendirmeye hazır oluş

·         Bilgi eksikliği

·         Bireysel kimlik tanımında bozulma

·         Boğulma riski

·         Bulantı

·         Büyüme ve gelişmede gecikme riski


C

·         Cerrahi iyileşmede gecikme

·         Cinsel disfonksiyon

·         Cinsellik örüntülerinde etkisizlik


Ç

·         Çevreyi yorumlamada bozulma sendromu

·         Çocuk yetiştirme süreçlerinde güçlenmeye hazır oluş


D

·         Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma

·         Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma riski

·         Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş

·         Dentisyonda bozulma

·         Deri bütünlüğünde bozulma

·         Deri bütünlüğünde bozulma riski

·         Devamlı inkontinans

·         Dinsel emir ve yasaklara (kurallara) uymada bozulma

·         Dinsel emir ve yasaklara (kurallara) uymada bozulma riski

·         Dinsel emir ve yasaklara (kurallara) uymada güçlenmeye hazır oluş

·         Disfonksiyonel aile içi süreçler

·         Disuse (kullanmama) sendromu

·         Diyare

·         Doku bütünlüğünde bozulma

·         Durumsal düşük benlik saygısı

·         Durumsal düşük benlik saygısı riski

·         Duyusal algılamada bozulma

·         Düşme riski

·         Düşünme süreçlerinde bozulma


E

·         Ebeveyn - bebek - çocuk bağlılığında bozulma riski

·         Ebeveynlik - rol çatışması

·         Ebeveynlikte yetersizlik

·         Eğlence aktivitesinde etkisizlik

·         Elektrolit dengesizliği riski

·         Emzirmede güçlenmeye hazır oluş

·         Emzirmenin kesintiye uğraması

·         Enerji alanında rahatsızlık

·         Enfeksiyon riski

·         Enfeksiyon bulaştırma riski

·         Enstrümental öz bakım eksikliği

·         Etkili emzirme

·         Etkisiz emzirme

·         Etkisiz baş bireysel etme

·         Etkisiz doku perfüzyonu

·         Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski

·         Etkisiz periferal doku perfüzyonu

·         Etkisiz inkar

·         Etkisiz solunum örüntüsü

·         Etkisiz termoregülasyon

·         Etkisiz toplumsal başetme

·         Evin bakımını sağlamada yetersizlik


F

·         Fiziksel mobilitede bozulma

·         Fonksiyonel inkontinans


·         Gastrointestinal motilitede fonksiyon bozukluğu

·         Gastrointestinal motilitede fonksiyon bozukluğu riski

·         Gaz değişiminde bozulma

·         Gelişmede gecikme riski

·         Güçsüzlük

·         Güçsüzlük riski

·         Güçlenmek için desteklenmeye hazır oluş


H

·         Hava yolunu temizlemede etkisizlik

·         Hipertermi

·         Hipotermi


İ

·         İdrar tutamama riski

·         İdrar tutamama

·         İletişimde bozulma

·         İletişimde güçlenmeye hazır oluş

·         İlişkilerde güçlenmeye hazır oluş

·         İnsan itibarının tehlikeye girme riski

·         İyileşmede / güçlenmede yetersizlik

·         İntihar riski


K

·         Kanama riski

·         Kan glikozunda değişkenlik (istikrarsızlık) riski

·         Karaciğer fonksiyonunda bozulma riski

·         Karar vermede çatışma

·         Karar vermede güçlendirilmeye hazır oluş

·         Kardiyak doku perfüzyonunda azalma riski

·         Kardiyak output’ta azalma

·         Karmaşık acı çekme

·         Karmaşık acı çekme riski

·         Kendi kendine beslenmede eksiklik

·         Kendi kendine giyinebilmede eksiklik

·         Kendi kendine tuvaleti kullanmada eksiklik

·         Kendi kendine yıkanmada eksiklik

·         Kendine zarar verme riski

·         Kendini ihmal etme

·         Kendini sakat etme

·         Kendini sakat etme riski

·         Konfüzyon

·         Konstipasyon

·         Konstipasyon riski

·         Kontaminasyon

·         Kontaminasyon riski

·         Korku

·         Korunmada (savunmada) etkisizlik

·         Kronik ağrı

·         Kronik düşük benlik saygısı

·         Kronik keder

·         Kronik konfüzyon


L

·         Lateks alerjisi tepkisi

·         Lateks alerjisi tepkisi riski


M

·         Metarnal / fetal ikili boyutunda rahatsızlık riski

·         Maturasyonel enürezis

·         Moral distres / ahlaki sıkıntı


N

·         Neonatal sarılık


O

·         Oral müköz membranlarda bozulma

·         Orantısız büyüme riski

·         Otonomik disrefleksiya (refleks bozukluğu)

·         Otonomik disrefleksiya (refleks bozukluğu) riski


Ö

·         Ölüm anksiyetesi

·         Öz bakım eksikliği sendromu

·         Özbakımda güçlendirilmeye hazır oluş


P

·         Periferal nörovasküler disfonksiyon riski

·         Preoperatif pozisyonda travma riski

·         Post travma sendromu

·         Post travma sendromu riski


R

·         Rahatta bozulma

·         Rahatlığını güçlendirmeye hazır oluş

·         Refleks inkontinansı

·         Relokasyon (taşınma) stresi sendromu

·         Relokasyon stresi riski

·         Renal perfüzyonda etkisizlik riski

·         Riskli sağlık davranışları

·         Rol performansında etkisizlik


S

·         Sağlığı geliştirme davranışları

·         Sağlığı sürdürmede etkisizlik

·         Sağlığını etkili yönetme

·         Sağlığını etkisiz yönetme

·         Savunucu baş etme

·         Sedanter yaşam şekli

·         Serebral doku perfüzyonunda etkisizlik riski

·         Sıvı dengesini güçlendirmeye hazır oluş

·         Sıvı volüm dengesizliği riski

·         Sıvı volüm eksikliği

·         Sıvı volüm eksikliği riski

·         Sıvı volüm fazlalığı

·         Solunum fonksiyonunda etkisizlik riski

·         Sosyal etkileşimde bozulma

·         Sosyal izolasyon

·         Sözel iletişimde bozulma

·         Spiritüel distres (manevi sıkıntı)

·         Spiritüel distres riski

·         Spiritüel iyilik halini güçlendirmeye hazır oluş

·         Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik

·         Stres inkontinansı

·         Stres yüklenmesi


Ş

·         Şiddet riski

·         Şok riski 


T

·         Tanımlanan rejime uymada güçlük

·         Taşma / tahliye inkontinansı

·         Tecavüz travma sendromu

·         Tekerlekli sandalye ile mobilitede bozulma

·         Tekerlekli sandalyede transfer yeteneğinde bozulma

·         Travma riski


U

·         Unilateral ihmal

·         Uyku kalitesini güçlendirmeye hazır oluş

·         Uyku örüntüsünde rahatsızlık

·         Uykusuzluk

·         Uyku bozukluğu 


Ü

·         Ümitsizlik

·         Ümidi güçlendirmeye hazır oluş

·         Üriner boşaltımda bozulma

·         Üriner eliminasyonu güçlendirmeye hazır oluş


V

·         Vasküler travma riski

·         Ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki

·         Ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki riski

·         Vücut sıcaklığında dengesizlik riski


Y

·         Yalnızlık riski

·         Yaralanma riski

·         Yatak içi mobilitede bozulma

·         Yorgunluk

·         Yutma bozukluğu

·         Yürümede bozulma 


Z

·         Zehirlenme riski


KAYNAKCA: Hemşirelik bakım planları hemsiresite.blogspot.com'un üniversite temsilcilikleri tarafından hazırlanmıştır. Editörlerimiz tarafından özgünlüğü kontrol edildikten sonra yayına alınmıştır. Hazırlanan bakım planlarının tüm hakkı hemsiresite.blogspot.com'a aittir. Kaynak göstererek (hemsiresite.blogspot.com'a aktif link vererek) alıntı yapabilirsiniz.


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال