Evin bakımını sağlamada yetersizlik hemşirelik bakımı

İnsanların temel ihtiyaçlarının başında barınma gelmektedir. Sağlık, mutluluk ve huzurla kişinin yaşamının devam ettirmek için temiz, güvenli, sağlıklı yaşamı destekleyen bir eve ihtiyacı vardır. Bir evin bakımını üstlenen kişi ve kişilerin ailedeki yetersizlik durumuna “Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik” denir.

Evin bakımını sağlamada yetersizlik” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Yeterli bilgi, birikim ve maddi kaynaklara sahip olmama
 • Enfeksiyon hastalıklarıyla sık sık karşılaşma
 • İhityaçtan fazla eşyalarla dolu ortam varlığı
 • Ev içinde çöp ve atık madde birikmesi, bu temzilik işlerin gerçekleştirilmesinde güçlük yaşanması
 • Besinlerin ve mutfak malzemelerinin temizliğine yeterince özen gösterilmemesi (Örn: Yıkanmayan besinlerle yemek yapılması)
 • Evin yeterince güvenli olmaması
 • Evin havalandırmasının yeterince yapılmaması (Kokuşma ve kötü kotu varlığına sebep olur.)
 • Ev içersinde veya aile fertlerinde bit, kene vb. parazitlerin varlığı
 • İhtiyaçları karşılayacak yeterli fiziksel güçten yoksun olma
 • Yeterli seviyede duygusal desteğin ve bağın kurulamaması

“Evin bakımını sağlamada yetersizlik” hemşirelik tanısı nedenleri

1- Fiziksel sebepler

 • Yetersizlik görülen kişinin veya yakının kronik hastalığı olması (hipertansiyon, diyabet, KOAH, astım, multiple skleroz, epilepsi, hemipleji, parkinson vb.)
 • Cerrahi girişim öyküsü (amputasyon vb.)
 • Kanser varlığı
 • Travma öyküsü (spinal kord travmaları, ekstremite kayıpları vb.)
 • Maddi imkan yetersizliği

2- Mental sebepler

 • Madde bağımlılığı (alkol, sigara, uyuşturucu vb.)
 • Aile bireylerinden birinin kaybı
 • Evin bakımını sağlamak için yeterli bilgiye sahip olmama (bilgi eksikliği)
 • Mental durum değişikliği (depresyon, anksiyete vb.)
 • Aile üyelerinden birinin veya bir kaçının sağlık problemleri
 • Diğer sorumluluklar ve roller (eş, çocuklar, anne baba,)
 • Uyku düzeninde değişiklik ve dinlenmenin yetersizliği

“Evin bakımını sağlamada yetersizlik” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Evin bakımını sağlayan kişi veya kişilerde var olan bilgi eksikliği belirlenir ve bilgi eksikliği giderilir.
 • Yetersizlik hissettiği yönleri hakkında konuşularak bireyde problem çözme yetisi ve benlik saygısı arttırılır.
 • Kronik hastalıklara bağlı olarak “evin bakımını sağlamada yetersizlik ortaya çıkmışsa;
  • Bireyin kronik hastalıkla nasıl başa çıkacağı öğretilir.
  • Hasta bireye nasıl bakım yapacağı hakkında bilgilendirilir.
  • Hasta bireye nasıl bakım yapacağı konusunda gerekli beceriler kazandırılır ve geliştirilir.
 • Maddi durumunda yetersizlik varsa toplumsal kurum ve kuruluşlara (sosyal hizmetler, kaymakamlık vb.) yönlendirilir.
 • Empati kurularak yalnız olmadığı hissettirilir, diğer aile bireyleriyle görüşerek onların da desteği sağlanmaya çalışılır.
 • Kişi hangi aktivitelere ihtiyaç duyuyorsa onlar belirlenir. Alışveriş, kuaför, hekim randevuları, ev işleri gibi durumlarda gönüllü olabilecek yardım kaynakları değerlendirilir. Bu aktivitelerde yardımcı olabilecek aile fertleri, akraba, komşu veya arkadaşları ile iş birliği sağlanması için birey cesaretlendirilir. Ev ziyaretleri organize edilir.
 • Diğer rol ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmesi sağlanır;
  • Annelik, eş gibi rollerde yaşadığı sorunlar çözümlenmeye çalışılır.
  • Zaman ayırma sıkıntısı varsa zaman planlaması yapılır.
 • Yeni gerçekleşmiş (Ekstremite kaybı, aile üyesi kaybı) üzücü durumlara karşı başa çıkma yöntemleri üzerinde durulur ve yeni hayata uyum konusunda bireyle birlikte pratik çözümler geliştirilir.
 • Uykusuzluk nedeniyle ev içi faaliyetlerde yetersizlik varsa uyku problemi çözülmeye çalışılır;
  • Bireye gün içinde uyumaması belirtilir
  • Gece uykusunun kalitesini arttırmak için uyaranların (ışık, ses) azaltılması önerilir.
  • Gece yatmadan önce rahatlatıcı içecekler içilmesi önerilir.
  • Her gün aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkılması önerilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال