Post travma sendromu hemşirelik bakımı

Dayanılmayan bir veya birden fazla travmatik olaya karşı, bir aydan daha uzun zamandır devamlı acı çeken kişiye “Post Travma Sendromu” hemşirelik tanısı konulmaktadır. Kişide uzun süredir acı veren tepkiler mevcuttur.

“Post travma sendromu” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Geçmişe dönük hatalarını sürekli olarak düşünme
 • Kendini suçlama ve kendinden utanç duyması
 • Anksiyete, çaresizlik, öfkelenme ve ürkme
 • Kabuslar görme
 • Gerçeklerle yüzleşmekte zorlanma
 • Yaşanılan olay hakkında belirsizlik içerisinde olma
 • Dikkatte dağınıklık yaşaması
 • Alkol, madde veya ilaç kullanımı

“Post travma sendromu” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Sık sık travmatik olay yaşamaya bağlı
 • Deprem, sel, çığ olayları vb. travmalara maruz kalmak
 • Trafik kazası geçirmiş olmaya bağlı
 • Saldırıya uğrama ve tecavüze bağlı olarak
 • Toplumu etkileyen salgın hastalıklar neticesinde
 • Nükleer tehditlere bağlı olarak
 • Kimyasal tehditlere bağlı olarak

“Post travma sendromu” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Sessiz ve uygun bir ortamda hasta ile görüşme sağlanır.
 • Hastayla konuşularak güven duygusu sağlanır ve hasta konuşmaya cesaretlendirilir.
 • Hastayı suçlayıcı, utanmasına sebep olacak şekilde davrAnılmaz. Hasta dinlenerek uygun çözüm yolları bulunmaya çalışılır.
 • Travma olaylarına kişinin ne kadar zaman da bir maruz kaldığı, duygularını ifade etmesi sağlanır.
 • Kişinin ihtiyacına göre uygun destek hizmetleri veya destek olabilecek kişiler ile görüşmesi sağlanarak yardım edilir.
 • Kişi başarılı olduğu aktiviteleri tekrardan yapabilmesi için cesaretlendirilir.
 • Danışmanlık seansları düzenlenerek kişiye uygun toplumsal kaynaklarla bağlantı kurması sağlanır.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال