Dahiliye hemşirelik sınav soruları


Hemşirelik dahiliye dersi vize ve final sınavında çıkabilecek test soruları aşağıdadır.

Dahiliye Hemşirelik Sınav Soruları

1. Organizmadan H” iyonlarının kaybedilmesi ya da antiasit tedaviye bağlı olarak bikarbonat iyonlarının aşırı birikmesi Sonucu aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Metabolikasidоz

B) Metabolik alkaloz

C) Solunum asidozu

D) Solunum alkalozu

E) Respiratuar alkaloz

2. Aşağıdakiler den hangisi Maslow’un  tanımladığı gereksinimleri temel insan arasında sayılmaz?

A) Fizyolojik

B) Sosyal

C) Estetik

D) Eğitim

E) Güvenlik

3. Aşağıdakilerden hangisi, günlük yaşam aktivitelerinden solunumun içinde

düşünülemez?

A) Balgam

B) Spiritüel gereksinimler

C) Sigara alışkanlığı

D) Öksürük

E) Ağri

4. Aşağıdaki semptomlardan hangisi hipokalsemi’nin en önemli belirtisidir?

A) Siniriilik

B) İştahsızlık

C) Susama hissi

D) Bulantı

E) Larenks spazmı

5. Aşağıdakilerden hangisi metabolik asidozda görülen derin ve hızlı olan solunum tipidir?

A) Kussimaul

B) Cheyne-Stokes

C) Wheezing

D) Biot

E) Stridor

6. Aşağıdakilerden hangisi hiper voleminin nedenlerinden biri değildir?

A) Beslenme bozuklukları

B) Hormonal nedenler

C) Aşırı sivil alımı

D) Tedavi için ihtiyaçtan fazla sıvı verilmesi

E) Lenf drenajı

7.Oryantasyon bozukluğu olan bir hastanın hemşirelik bakımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hastaya sık sık adı ile hitap edilmelidir.

B) Zaman ve gün hakkında sık sık bilgi verilmelidir.

C) Hatırlamadığı kişilerin ziyareti engellenmelidir.

D) Gerçekle ilişki kurmasına çalışılmalıdır.

E) Günlük olaylar hatırlatılmalıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin fizyolojik değerlendirmesinde dikkat edilecek özelliklerden biri değildir?

A) Çevreye uyumu

B) Kas gücü ve koordinasyonu

C) İşitme ve görme derecesi

D) Günlük aktiviteleri

E) Kendi kendine bakımı

9. Üriner staza bağlı taş oluşumu hareketsizliğin kaçıncı gününde gelişir?

A) 3-6.

B) 7-12.

C) 14-21.

D) 25-30.

E) 35-40.

10. Hastada dekübitüsün önlenmesi için gerçekleştirilmesi gereken en önemli girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktif-pasif hareketler yaptırma

B) Dengeli ve yeterli beslenmesini sağlama

C) İki saat arayla pozisyon değiştirme

D) Yatak takımlarını kırışıksız ve temiz tutma

E) Sıvı alımını sağlama

11. Hasta, hemiplejik ise hemiplejik tarafı üzerinde ne kadar süre yatmalıdır?

A) 10-15dk

B) 20-30 dk

C) 35-50 dk

D) 60-75dk

E) 90-100 dk

12. Genellikle başın arkasını tutan, sık rastlanan, vasküler kökenli, çoğu kez bulantı, kusma, baş dönmesi, fotofobi ile birlikte olan ağrı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servikal osteoartrit

B) Trigeminüsnevrajisi

C) Migren

D) Sinir ağrıları

E) Ruhsal nedenlerle meydana gelen ağrılar

13. Kanserli bir hastanın ağız bakımı sırasında kabukları ve kuruyan mukozaları çıkarmak için aşağıdaki solüsyonlardan hangisi kullanılır?

A) Serum fizyolojik

B) Sodyum bikarbonat

C) Alkollü solüsyonlar

D) Betadin

E) Nystatin

14. Aşağıdakiler den hangisi malign tümörlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle hızlı ve sınırsız büyür.

B) Çevreleyen dokuya saldırır.

C) Kan ve lenf akımı ile metastaz yapar.

D) Nadiren tekrarlar.

E) Hücreler olgunlaşmamıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi venöz trombozun bulgusudur?

A) Uzun süreli yatak istirahati ve hareketsizlik

B) Şişmanlık

C) Yeni yapılmış cerrahi girişim

D) Oral kontraseptif kullanımı

E) Egzersiz yapma

16. Aşağıdakilerden hangisi dijital zehirlenmesinin belirti ve bulgularından biri değildir?

A) İştahsızlık, bulantı ve kusma

B) Çift görme, renkli görme

C) Konfüzyon, irritabilite

D) Bradikardi

E) Hipertansiyon

17. Aşağıdakilerden hangisi şokun erken belirti ve bulgularından biri değildir?

A) Solgun, nemli deri

B) Kuru mūköz membran

C) Huzursuzluk

D) Hipoventilasyon

E) Halsizlik

18. Aşağıdakilerden hangisi kronik ve akut hipertansiyon tedavisinin komplikasyonlarından biri değildir?

A) Ağız kuruluğu

B) Kilo kaybı

C) Baş ağrısı

D) Seksüel disfonksiyon

E) Baş dönmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi iskemi risk faktörlerinden biri değildir?

A) S-T segmenti elevasyonu

B) Patolojik P dalgası

C) Ters QRS dalgası

D) Patolojik Q dalgasi

E) Ters simetrik T dalgası 

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال