Enfeksiyon riski hemşirelik bakımı

Enfeksiyon Riski; Endojen veya ekzojen sebeplerden dolayı, fırsatçı veya patojen bir ajanın (virüs, protozoa, bakteri, fungus veya diğer parazitler) hücumuna uğrama riski taşıyan bireylerdeki durumdur.

“Enfeksiyon riski” belirtileri nelerdir?

 • Kızarıklık
 • Kan değerlerindeki deişiklikler
 • Halsizlik ve yorgunluk
 • Kanama
 • Diyare
 • Hipertermi
 • Hipernatremi
 • Taşikardi
 • Apati
 • Hiperhidroz

“Enfeksiyon riski” ne sebep olacak durumlar nelerdir?

Çeşitli durumlar ve sağlık problemleri enfeksiyon oluşumunu ve yayılımını kolaylaştıran, uygun koşullar oluşturabilir. Yaygın gözlenen bazı faktörleri genel olarak inceleyelim.
 • Kanser
 • Böbrek (renal) yetmezliği
 • Hematolojik bozukluklar
 • Diyabet
 • Alkolizm
 • Bağışıklık sistemindeki yetersizlik
 • Periodental hastalık
 • Eklem iltihabı (artritis)
 • AİDS
 • Hepatik (karaciğer) bozukluklar
 • Respiratuar bozukluklar
 • İmmunosupresyon (bağışıklık ''immun'' siteminin baskılanması)
 • Lökositlerdeki yetersizlik veya değişim
 • Derideki değişiklikler
 • Lenf ödem
 • Obezite
 • Periferal vasküler hastalık (periferik damar hastalığı)
 • Cerrahi operasyonlar
 • Diyaliz
 • Total paranteral beslenme
 • Entbasyon sırasında ;sonrasında  aspirasyon ekipmanlarında
 • Enteral beslenme
 • Radyasyon tedavisi
 • Organ transplantasyonu
 • Kemoterapik immunsupresif vb. ilaç tedavileri
 • Uzun süren immobilite
 • Hastanede kalma süresine bağlı (MRSA riski)
 • Malnütrisyon
 • Stres
 • Sigara içme, madde bağımlılığı
 • Enfeksiyon öyküsü
 • Travma kaza ve kasıtlı yaralanmalarda vucut doku ve organlarına ajan ulaşımı
 • Postpartum döneminde
 • Hayvan, insan, vb. canlılar tarafından ısırılma
 • Termal yaralanmalar
 • Sıcak, nemli, karanlık ortam vb. durumlarda örneğin alçı uygulaması derinin katlanması sonucu arada kalan bölgede oluşan enfeksiyon
 • Bulaşıcı olarak gelişen; Anneden geçen antikorların olmasıyla
 • Bulaşıcı olarak gelişen; Normal floranın olmaması
 • Bulaşıcı olarak gelişen; Açık yararlar ''umblikal, sünnet yeri, yabancı cisim yaralanması vb.''
 • İmmun sistemin immatür olması
 • Yeni doğan çocuklarda bağışıklamanın olmamasına bağlı enfeksiyona yatkınlığın artması
 • Yaşlılığa bağlı güçsüzlük, halsizlik, birden fazla kronik rahatsızlıkların akabinde enfeksiyona karşı koyamama.

Nazokomiyal enfeksiyon riski tanımlayıcı faktörleri nelerdir?

 • Operasyon öncesi enfeksiyon riski
 • Abdominal veya torasik cerrahi
 • 2 saatten uzun süren cerrahi operasyonlar
 • Genitoüriner işlemler
 • Enstrumasyon - aletlerin “Ventilatör, aspiratör, kataterler, trakeostomi,nebülizatörler vb.” kullanılması
 • Anestezi
 • 1 Yaşından küçük yada 75 yaşından büyük olunması
 • Obezite
 • Bireyin öyküsündeki hastalık durumları ''kronik obstruktif akciğer hastalığı, diyabet, kan rahatsızlıkları, kardiyovasküler bozukluklar''
 • Madde bağımlılığı veya kullanımı
 • İlaçlar ''steroidler, kemoterapi, antibiyotikler''
 • Beslenme durumu (besin alımının günlük minimum besin alımından az olması)
 • Sigara içme

“Enfeksiyon riski” hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Risk faktörleri ve enfeksiyonlardan korunulması bakımından gerekli önlemler kişiye anlatılır
 • Etkin ve dikkatli bir el yıkama işlemi, tekniği ile birlikte anlatılmalı
 • Enfeksiyonun bulaş ve yayılma yolları bilinmeli ve korunmak için gerekli önlemler alınmalı
 • Enfeksiyonu önlemek için beslenmenin önemine uygun gereli müdehale yapılmalı
 • Aseptik tekniklerle enfeksiyon girişini engellemeye yönelik uygulamalar
 • İzolasyon gereken durumlarda etkin müdehale ve koruyucu ekipmanlarla destek sağlanmalı
 • Hava akımında bilinen enfeksiyon riski varsa mikroorganizmaların azaltılmasına veya yokedilmesine yönelik müdehale edilmeli
 • Hastane ziyaretlerinde gerekli önlemler alınmalı, gerekliyse ziyaretçi yasaklanılmalı
 • İnvaziv uygulamaları sadece zorunlu olanları uygulayarak bireyi korumak
 • Beslenmedeki dengesizliğini gidermeye yönelik uygulamar yani protein ve kalori alımını etkin bir şekilde idame ettirmek
 • Hastane enfeksiyonu açısından hastaların olabildiğince az bir süre hastanede kalmalarını sağlamak
 • Uygulanacak antibiyotiklerin zamanına riayet göstermek
 • Enfeksiyonun bulaşıcılığı ve riskleri konusunda bireylere ve ailelere uygun eğitim verilecek
 • Bulaşıcı hastalıklar saptandığında uygun departmana (enfeksiyon kontrol komitesi vb.) bildirilmesi
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال