Enfeksiyon riski hemşirelik bakımı

Enfeksiyon Riski; Endojen veya ekzojen sebeplerden dolayı, fırsatçı veya patojen bir ajanın (virüs, protozoa, bakteri, fungus veya diğer parazitler ) hücumuna uğrama riski taşıyan bireylerdeki durumdur.


''Enfeksiyon riski'' belirtileri nelerdir?

 • Kızarıklık

 • Kan değerlerindeki deişiklikler

 • Halsizlik ve yorgunluk

 • Kanama

 • Diyare

 • Hipertermi

 • Hipernatremi

 • Taşikardi

 • Apati

 • Hiperhidroz


''Enfeksiyon riski'' ne sebep olacak durumlar nelerdir?

Çeşitli durumlar ve sağlık problemleri enfeksiyon oluşumunu ve yayılımını kolaylaştıran, uygun koşullar oluşturabilir. Yaygın gözlenen bazı faktörleri genel olarak inceleyelim.

 • Kanser

 • Böbrek (renal) yetmezliği

 • Hematolojik bozukluklar

 • Diyabet

 • Alkolizm

 • Bağışıklık sistemindeki yetersizlik

 • Periodental hastalık

 • Eklem iltihabı (artritis)

 • AIDS

 • Hepatik (karaciğer) bozukluklar

 • Respiratuar bozukluklar

 • İmmunosupresyon (bağışıklık ''immun'' siteminin baskılanması)

 • Lökositlerdeki yetersizlik veya değişim

 • Derideki değişiklikler

 • Lenf ödem

 • Obesite

 • Periferal vasküler hastalık (periferik damar hastalığı)

 • Cerrahi operasyonlar

 • Diyaliz

 • Total paranteral beslenme

 • Entbasyon sırasında ;sonrasında  aspirasyon ekipmanlarında

 • Enteral beslenme

 • Radyasyon tedavisi

 • Organ transplantasyonu

 • Kemoterapik immunsupresif vb. ilaç tedavileri

 • Uzun süren immobilite

 • Hastanede kalma süresine bağlı (MRSA riski)

 • Malnütrisyon

 • Stres

 • Sigara içme, madde bağımlılığı

 • Enfeksiyon öyküsü

 • Travma kaza ve kasıtlı yaralanmalarda vucut doku ve organlarına ajan ulaşımı

 • Postpartum döneminde

 • Hayvan, insan, vb. canlılar tarafından ısırılma

 • Termal yaralanmalar

 • Sıcak, nemli, karanlık ortam vb. durumlarda örneğin alçı uygulaması derinin katlanması sonucu arada kalan bölgede oluşan enfeksiyon

 • Bulaşıcı olarak gelişen; Anneden geçen antikorların olmasıyla

 • Bulaşıcı olarak gelişen; Normal floranın olmaması

 • Bulaşıcı olarak gelişen; Açık yararlar ''umblikal, sünnet yeri, yabancı cisim yaralanması vb.''

 • İmmun sistemin immatür olması

 • Yeni doğan çocuklarda bağışıklamanın olmamasına bağlı enfeksiyona yatkınlığın artması

 • Yaşlılığa bağlı güçsüzlük, halsizlik, birden fazla kronik rahatsızlıkların akabinde enfeksiyona karşı koyamama.


''Nazokomiyal enfeksiyon riski'' tanımlayıcı faktörleri nelerdir?

 • Operasyon öncesi enfeksiyon riski

 • Abdominal veya torasik cerrahi

 • 2 saatten uzun süren cerrahi operasyonlar

 • Genitoüriner işlemler

 • Enstrumasyon - aletlerin '' Ventilatör, aspiratör, kataterler, trakeostomi,nebülizatörler vb.'' kullanılması

 • Anestezi

 • 1 Yaşından küçük yada 75 yaşından büyük olunması

 • Obezite

 • Bireyin öyküsündeki hastalık durumları ''kronik obstruktif akciğer hastalığı, diyabet, kan rahatsızlıkları, kardiyovasküler bozukluklar''

 • Madde bağımlılığı veya kullanımı

 • İlaçlar ''steroidler, kemoterapi, antibiyotikler''

 • Beslenme durumu (besin alımının günlük minimum besin alımından az olması)

 • Sigara içme


''Enfeksiyon riski'' hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Risk faktörleri ve enfeksiyonlardan korunulması bakımından gerekli önlemler kişiye anlatılır

 • Etkin ve dikkatli bir el yıkama işlemi, tekniği ile birlikte anlatılmalı

 • Enfeksiyonun bulaş ve yayılma yolları bilinmeli ve korunmak için gerekli önlemler alınmalı

 • Enfeksiyonu önlemek için beslenmenin önemine uygun gereli müdehale yapılmalı

 • Aseptik tekniklerle enfeksiyon girişini engellemeye yönelik uygulamalar

 • İzolasyon gereken durumlarda etkin müdehale ve koruyucu ekipmanlarla destek sağlanmalı

 • Hava akımında bilinen enfeksiyon riski varsa mikroorganizmaların azaltılmasına veya yokedilmesine yönelik müdehale edilmeli

 • Hastane ziyaretlerinde gerekli önlemler alınmalı, gerekliyse ziyaretçi yasaklanılmalı

 • İnvaziv uygulamaları sadece zorunlu olanları uygulayarak bireyi korumak

 • Beslenmedeki dengesizliğini gidermeye yönelik uygulamar yani protein ve kalori alımını etkin bir şekilde idame ettirmek

 • Hastane enfeksiyonu açısından hastaların olabildiğince az bir süre hastanede kalmalarını sağlamak

 • Uygulanacak antibiyotiklerin zamanına riayet göstermek

 • Enfeksiyonun bulaşıcılığı ve riskleri konusunda bireylere ve ailelere uygun eğitim verilecek

 • Bulaşıcı hastalıklar saptandığında uygun departmana (enfeksiyon kontrol komitesi vb.) bildirilmesi

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال