Aktivite intoleransı hemşirelik bakımı

Aktivite intoleransı, kişinin günlük aktivitelerini yerine getirmesi için gereken seviyede fizyolojik ya da psikolojik enerjiyi sağlayamama durumudur.
Aktivite intoleransının etyolojisi, akut veya kronik hastalıklardan kaynaklanan genel zayıflık ve kötüleşme ile ilişkilidir. Bu durum daha çok ortopedik, kardiyopulmoner veya diyabetik sorunları olan yaşlı hastalarda görülmektedir. Ayrıca obezite, yetersiz beslenme, anemi gibi etkilerden de kaynaklanmaktadır.

Aktivite intoleransı, yorgunluktan farklıdır. Aktivite intoleransında asıl hedef, etkinliğin sürekliliğini artırmaktır.

Aktive intoleransı hemşirelik tanısı nedenleri

Hastanın fiziksel ve psikolojik yeteneklerini aşan aşırı enerji gerektiren durumlar aktivite intoleransına neden olabilir. Yine buna neden olabilecek bazı faktörler aşağıda belirtilmiştir;

Aktive intoleransı hemşirelik tanısı belirtileri

 • Depresyon
 • Motivasyon eksikliği
 • Uzun süren yatak istirahatleri
 • Ağrı
 • Nabız düşüklüğü
 • Nefes darlığı
 • Aşırı artan ya da azalan kan basıncı

Aktivite intoleransı hedefler

 • Hasta, fiziksel aktivite sırasında tolerans gösterecektir.
 • Aktivite intoleransını arttıran faktörleri belirleyecektir.
 • Hasta, günlük yaşamda gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilecektir.
 • Aktivite intoleransını azaltmak için yöntemler belirleyecektir.
 • Hasta, aktiviteden 3 dakika sonra kan basıncını normal sınırlar içinde tutacaktır.

Aktivite intoleransı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın sağlık durumunun ciddi olup olmadığı, kısa ya da uzun süreli olup olmadığı değerlendirilir.
 • Hastanın fiziksel aktivite seviyesi ve hareketliliği değerlendirilir.
 • Hastanın fiziksel aktivite intoleransı, beslenme, uyku durumu değerlendirilir.
 • Günlük rutini, kullandığı ilaçlar belirlenir.
 • Hastanın dinlenme sırasında nabız, kan basınç durumu, solunum ritmi ve hızı takip edilir, yapılan aktivitenin ardından 3 dakika sonra yaşam bulguları tespit edilir.
 • Fiziksel aktiviteleri yapması özendirilir, hastaya uygun egzersiz programları hazırlanır.
 • Seanslar arası en iyi performansı sağlamak için bireysel egzersizler arasında yeterli dinlenme sürelerine izin verilir ve teşvik edilir.
 • Enerjinin ortaya çıkmasını engelleyen faktörler ortadan kaldırılır.
 • Fiziksel aktiviteler hastanın gücü oranında belirlenir. (Yapabildiğini gördükçe bu ona cesaret verir)
 • Hastanın kendisini en fazla enerjik hissettiği zamanlarda etkinlikler yapması teşvik edilir. Yatak ve ROM egzersizleri yapması sağlanır.
 • Yetenekleri ve başarabileceği konusunda kendisine duygusal destek sağlanır. (Kendisine güvenme düzeyini artırır)
 • Günlük nefes egzersizlerini nasıl yapacağı öğretilir.
 • Kan akışını, solunum ritmini, fiziksel rahatlığını etkileyebilecek kıyafetlerden kaçınması, daha rahat bir şeyler giymesi tavsiye edilir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال