Savunucu baş etme hemşirelik bakımı

Bireyin kendi öz saygısına yönelik tehditler algıladığı ve algıladığı bu tehditlere karşı bir savunma olarak; doğru olmayan bir şekilde sürekli olarak kendini olumlu değerlendirdiği durumda “Savunucu Baş Etme” hemşirelik tanısı konulur.

“Savunucu baş etme” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Çevresine gösteriş yapması

 • Bireyin kendini diğer kişilerden üstün görmesi

 • Başkalarına lakaplar takma, alay edici tavır sergileme

 • Kişiler arası ilişkileri sürdürebilmede güçlük yaşanması

 • Bireyin tedaviye katılmaması, tedaviyi reddetmesi 

 • Kişinin herhangi bir konuda yetersiz olduğuna inanmaması

 • Varolan problemin yadsınması


“Savunucu baş etme” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Egosantrik davranışlara bağlı olarak

 • Sürekli olarak agresif olması ve olumsuz düşünmesine bağlı olarak

 • Cerrahi operasyon sonucu şekil bozukluğu ve görünüşteki değişiklik olması

 • Vücut fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak

 • İletişim engellerine bağlı olarak

 • Bireyin diğer kişilere olan güvensizliği 

 • Sosyal ortamlarda yetersizliğe bağlı olarak


“Savunucu baş etme” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hasta ile konuşularak vücudunu nasıl algıladığı anlamaya çalışılır.

 • Hastada stres yaratacak durumlar takip edilir.

 • Bireyde stres yaratan durumları azaltacak girişimlerde bulunulur.

 • Birey amaçlarını belirtmesi, olumlu anılarını anlatması için cesaretlendirilir.

 • Birey ile konuşularak güven konusundaki duygularını ifade etmesi sağlanır.

 • Kişi ile aşağılayıcı, küçük düşürücü konuşulmadan olumlu bir şekilde yaklaşılır.

 • Kişi başarılı olabileceği etkinlere yönlendirilerek başarısını fark etmesi, kendiyle gurur duyması sağlanır.

 • Kişinin arkadaşları ile iletişim içerisinde olması sağlanır.

 • Yarışma tarzındaki oyunlardan uzak durması sağlanır.

 • Kişi yürüyüş, koşma, bisiklete binme vb. sporlara yönlendirilir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال