Kontaminasyon hemşirelik bakımı

Çevresel kirleticilere maruz kalma sonucunda kişinin sağlığının olumsuz etkilenmesi durumunda “Kontaminasyon” hemşirelik tanısı konulur. Her ortamda kontamine olmuş kişiyle karşılaşabilecek olan hemşireler kontaminasyon hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır.

“Kontaminasyon” hemşirelik tanısının belirtileri

Kontaminasyon belirtileri maruz kalınan kirleticiye göre değişiklik göstermektedir. Kirleticiler arasında;
 • Tarım ve böcek ilaçları
 • Biyolojik ajanlar
 • Çöpler
 • Kimyasallar
 • Radyasyon sıralanabilir.
Bu faktörlere maruziyet sonucunda görülen başlıca belirtiler;
 • Üst solunum yollarında irritasyon
 • Anaflaktik reaksiyonlar
 • Boğaz ve göğüste yanma hissi
 • Pulmoner ödem, pnömoni, nefes darlığı
 • Bulanık görme, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bilinç düzeyinde azalma
 • Depresyon, anksiyete gözlemlenmesi
 • Karaciğer fonksiyon bozuklukları
 • Taşikardi, bradikardi, hipotansiyon
 • Diyare, bulantı, kusma
 • Öksürük
 • Çift görme, halüsinasyonlar
 • Metabolik asidoz (Böbrekler yoluyla atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi durumudur.)
 • Miyelosupresyon (Kemik iliği depresyonu)
 • Kanın pıhtılaşmasında bozulma
 • Menstrual döngü kısalma
 • Şiddetli göz ağrısı
 • Sarılık
 • Aşırı titreme, terleme
 • Aşırı yorgunluk
 • Bacaklarda kramplar
 • Dehidratasyon ve şok
 • Abdominal kramplar
 • Bölgesel enfeksiyonlar
 • Deride kızarıklıklar ve şişmeler
 • Deride iz bırakan döküntüler
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Mukozal kanama, proteinüri
 • İdrarda kan gözlemlenmesi
 • Organ fonksiyonlarında azalma
 • Kan kimyasında görülen değişimler
 • Kalp atımında düzensizlikler
 • Mide ağrısı, iştahta azalma
 • Fertilitede (doğurganlık) azalma

“Kontaminasyon” hemşirelik tanısının nedenleri

 • ​Vitamin ve mineral eksiklikleri.
 • Obezite hastalığının var olması.
 • Sigara içme sonucunda görülen KOAH ve benzeri hastalıklar.
 • Tedavide koruyucu ekipmanın eksik kullanılması ya da kullanılmaması.
 • Cinsiyet (Kadınlarda yağ oranı fazla olduğundan yağda çözünen toksinlerin çözülme olasılığı artar.)
 • Dekontaminasyon protokollerinin kullanılmaması ya da kullanımın yetersizliği
 • Uygulanan aşılar nedeniyle
 • Gıdaların ve suların kontamine olması
 • Evde tarım, böcek ilaçları ve kimyasalların kullanımı
 • Hava kirliliği, ağır metallere ve kimyasallara maruz kalma durumu
 • Yanlış diyet uygulamaları ya da diyetle ilgili diğer uygulamalar
 • Doğal afetler sonucunda kanalizasyon borularından meydana gelen sızıntılar
 • Fabrika atıkları
 • Kalabalık, yoksulluk ya da sağlık bakımı alamama
 • Kene, sivrisinek, kemirgenler gibi biyolojik faktörler

“Kontaminasyon” tanısında uygulanacak hemşirelik girişimleri

 • Koruyucu önlemler, riskler ve aşı kullanımı konusunda doğru bilgi sağlanır.
 • Kontaminasyona uygun izolasyon önlemleri alınır.
 • Bölgede kontaminasyona neden olabilecek bir neden varsa gerekli korunma önlemleri alınır. (alınması sağlanır.)
 • Kontaminasyon gerçekleşti ise kontamine olan giysiler uzaklaştırılır.
 • Kontaminasyona neden olan ajanın vücuttan uygun şekilde uzaklaştırılması sağlanır.
 • Kontaminasyonun klinik etkileri izlenir ve uygun bakım verilir.
 • Hasta ile endişeleri paylaşılır, soruları cevaplandırılır.
 • Hasta korkularını paylaşması için cesaretlendirilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال