Konfüzyon hemşirelik bakımı

Bireyin dikkatinde, belleğinde, kavrama durumunda ve oryantasyonunda bozulma olduğunda “Konfüzyon” hemşirelik tanısı konulmalıdır. Konfüzyon; akut veya kronik olabilmektedir.

“Konfüzyon” hemşirelik tanısının nedenleri

 • Konfüzyonun nedenleri tam olarak belirlenememektedir.
 • Hipoglisemi
 • Hiperglisemi
 • Dehidratasyon (sıvı volüm eksikliği)
 • Hiponatremi (Su kaybıyla birlikte yada olmaksızın hücre dışı bölmede sodyumun 135 mEq/L nin altına düşmesine denir.)
 • Hipernatremi
 • Asidoz veya alkaloz
 • Vitamin eksikliği
 • Magnezyum düzeyinde azalma
 • Anemi
 • Kalp krizi
 • Tümörler
 • Kalp yetmezliği
 • Kardiyak ritimde bozulma
 • Nöbet geçirme
 • Pnömoni
 • Emboli
 • Sepsis
 • Hormonal bozukluklar
 • Enfeksiyon
 • Parkinson hastalığı
 • Travma

“Konfüzyon” hemşirelik tanısının belirtileri

 • Aşırı uyarılmışlık hali
 • Kişileri yanlış algılama
 • Ajitasyon
 • Oryantasyonda bozulmalar
 • Bellekte bozulmalar
 • Düşünme sürecinde bozulmalar
 • Algılamada eksiklik
 • Odaklanma yeteneğinde azalma
 • Korku
 • Tutarsızlık
 • Huzursuzluk
 • Anksiyete
 • Heyecan
 • Coşku
 • Halüsinasyon görme
 • İllüzyonlar
 • Kişinin sürekli tetikte olma durumu

“Konfüzyon” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hastadan tüm laboratuvar tetkikleri istenir.
 • Hastada konfüzyona sebep olan durum tespit edilir.
 • EKG, EEG gibi tanısal amaçlı testler yapılır.
 • Hastaya muhakkak psikiyatrik değerlendirme yapılır.
 • Hastaya empati kurarak yaklaşılır.
 • Hasta ile iletişime geçerken göz teması kurulmalı ve muhakkak hastaya kendisini dinlediğimiz hissettirilmelidir.
 • Hastanın kendisini ifade etmesine imkan sağlanmalıdır.
 • Hasta ile iletişime geçerken çok yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilmelidir.
 • Hastaya ismi ile seslenilmelidir.
 • Karmaşık ve bilimsel cümleler kurmamaya özen gösterilir.
 • Hastada konfüzyonu tetikleyecek durumlar önceden belirlenmeli ve başlamadan önlenmelidir.
 • Hasta için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
 • Hastanın oryantasyonu ve bilinç durumu sık sık kontrol edilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال