Sıvı volüm eksikliği (hipovolemi) hemşirelik bakımı

Vücut sıvılarının fazla kaybı yada atılımı ile oluşan duruma “sıvı volüm eksikliği (hipovolemi)” denilmektedir.

Yetişkin bir insanın vücudunun yaklaşık olarak %70 su vardır. Vücuttaki bu su oranı bebeklikte %80  civarında iken, yaşlılık döneminde ise %50 civarında olmakla düşmektedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi ve yaşamlarını tehdit edebilecek durumun oluşmaması için korunan bir “iç denge” (homeostazis) vardır. Bu denge; vücut sıvıları ve elektrolitlerin (sodyum, potasyum vb.) dengede kalması ile sağlanmış olur.  Vücut sıvılarının fazla kaybı yada atılımı ile oluşan duruma “ sıvı volüm eksikliği (hipovolemi)” denilmektedir.

Sıvı volüm eksikliği (hipovolemi) ile özellikle ameliyat sonrası dönemde (post-op) çok sık görülmektedir. Ama bu durum genel olarak tüm kliniklerde görüldüğü için tüm hemşirelerin sıvı volüm eksikliğinin erken belirtilerini çok iyi bilmesi gerekmektedir.


“Sıvı Volüm Eksikliği (Hipovolemi) eksikliğinin belirtileri nelerdir?

 • Aldığı - çıkardığı takibinde dengesizlik (Balansın -500 den fazla olması)

 • Güçsüzlük, bulantı, durgunluk, halsizlik

 • Nadir olarak kusma

 • Susuzluk hissi

 • Taşikardi

 • Filiform nabız (ipliksi - zor hissedilen nabız)

 • Deride solukluk ve soğuma

 • Hipotansiyon (düşük tansiyon - 90/60'ın altı)

 • Saatlik idrar çıkışının 40 ml den az olması

 • İdrar konsantrasyonunda artma

 • İdrar renginde koyulaşma

 • Deri turgorunun azalması

 • Kapiller dolumun gecikmesi

 • Dilde kuruluk

 • Konuşma bozukluğu

 • Gözlerde parlaklığın azalması ve çökme

 • Apati (çevreye ve kişilere anormal derecede ilgisizlik, kayıtsızlık)

 • Bilinç kaybı - Bilinç bulanıklılığı (konfüzyon)

 • Koma


''Sıvı volüm eksikliği'' nin sebepleri nelerdir?

 • Yutma güçlüğüYeterli sıvı alınmaması

 • Vücudun aşırı su kaybetmesi (katater ve drenler ile)

 • Metabolik hızda artma yüksek ateş

 • Yanıklar

 • Travma (kan kaybı)

 • Aşırı kusma

 • Sürekli lavman kullanımı (sık sık laksatif kullanımı)

 • Ciddi diyare (ishal)

 • Diüretik kullanımın artması

 • İdrar miktarında artma

 • Diyabet

 • Tüple beslenen hastaların içeriği yoğun mamalar ile beslenmesi


''Sıvı volüm eksikliği'' hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Hasta belirti ve bulgular açısından düzenli şekilde gözlemlenir.

 • Hastaya aldığı-çıkardığı takibi yapılır.

 • Hastanın idrar rengi ve yoğunluğu bakımından gözlemlenir.

 • Hastanın saatlik idrarı kaydedilir.

 • Hastanın takipleri sık sık alınmalıdır. (hipotansiyon, taşikardi yönünden erken müdahale için) Hastanın ateşi kontrol edilmelidir.

 • Hastanın sıvı alımı desteklenmelidir.

 • Sıvı volüm eksikliğinin şiddeti doğrultusunda IV sıvı tedavisine başlanır.

 • Hastanın deri turgoru, kapiller dolumu kontrol edilir.

 • Cilt kuruluk, solukluk ve soğukluk açısından incelenir.

 • Oral mukozanın (ağzın), dudak ve dilin kuruluğu kontrol edilmelidir.

 • Hastanın yorgunluk ve halsizlik durumu sorgulanır.

 • Hastanın bulantı ve kusması engellenir.

 • Hasta diyare olup olmadığı sorgulanır.

 • Hastanın günlük kilo durumu gözlenir.

 • Hastada oluşan anormal durumlar hekime haber verilmelidir.

 • Hekim isteğine göre laboratuvar testleri gerekli ise tekrarlanır.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال