Kendini ihmal etme hemşirelik bakımı

Bireyin sağlığını, kültürel aktivitelerini, günlük yaşam aktivitelerini, kişisel bakımını, beslenmesini ve egzersiz programlarını bilerek aksatması veya yapmaması durumunda “Kendini İhmal Etme” hemşirelik tanısı konulur.

“Kendini ihmal etme” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Demans
 • Alzheimer
 • Depresyon
 • Sık stres yaşama
 • Öğrenmede güçlük
 • Alkol, madde bağımlılığı
 • Korku
 • Psikolojik bozukluklar (şizofreni vb.)
 • Takıntılı bir ruh hali (obsesif)
 • Hastalıklar
 • Yoğun iş temposu
 • Bilişsel bozukluklar
 • Tükenmişlik
 • Öz saygıda azalma
 • Yanlış yapma korkusu ile sosyal izolasyon
 • Olayları yeteri kadar önemsememek

“Kendini ihmal etme” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Hasta kişisel hijyenini sağlayamaması
 • Kişinin sağlığını etkili sürdürememesi
 • Sık hastalık geçirme
 • Sözel ifadeler (utanıyorum, korkuyorum, kendime güvenim yok vb.)
 • Umursamamazlık
 • Olayları önemsemeyen tavırlar sergilemesi
 • Sosyal izolasyon
 • Aktivite eksikliği

“Kendini ihmal etme” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Kişinin kendini ifade etmesine fırsat verilir.
 • Kendini ihmal etmesine neden olan sebepler belirlenir.
 • Belirlenen sebeplere yönelik girişimler uygulanır.
 • Kişinin kendini toplumdan izole etmesine fırsat verilmemelidir.
 • Hastaya uygun aktivite programları oluşturulur.
 • Hastanın sağlık kontrol programları düzenlenmeli ve uyup uymadığı sıkı takip edilmelidir.
 • Hastaya gerek bakım vericisi tarafından gerekirse sağlık çalışanları tarafından destek verilir.
 • Kişiye kendinin yalnız olmadığı hissettirilir.
 • Kişinin başarılı olduğu alanlar tespit edilir. Kişi başarılı olduğu alanlara yönlendirilir. Kişi başarılı oldukça kendine olan  saygısı artacaktır.
 • Hasta depresyon ve stres bulguları yönünden gözlemlenir.
 • Hastada stres yaratabilecek olaylar ortaya çıkmadan engellenmelidir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال