Korku hasta bakım planı


Tehlikeli olarak algılanan, tanınabilen belirli bir kaynağa ilişkin olarak fizyolojik ya da emosyonel bir rahatsızlık duygusu yaşayan birey ya da gruptaki durumdur. Korku Nanda Hemşirelik tanısı konulan hasta veya gruba yaklaşımda, aşağıdaki korku hasta bakım planı uygulanabilir.

Korku Hasta Bakım Planı

KORKU NEDENİ:
1. Beden bütünlüğünün bozulması
2) Hospitalizasyon
3. Cerrahi girişim
4. İnvaziv işlemler ve sonuçları
5. Kemoterapi ve radyoterapi
6. Ağrı
7. Kanser tanısı alma
8. Yeni bir çevre(özellikle çocukluk döneminde…)
9. Akranlarından ayrılma(gençlik döneminde)
10. Yakınlarının kaybı(eş-dost-akraba…)
11. Bilgi eksikliği
12. Yaşa özgü korkular(Çocukluk-Gençlik gelişim dönemleri)
13. Ölüm korkusu 14.

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ:
1. Korkuya neden olan faktörler değerlendirildi ve korkunun nedeni belirlendi. Bu aşamada iyi gözlem, isabetli tahmin çok önemlidir. Teşhis doğru yapılırsa, sonuca yönelik tedavi çok daha kolay ve hızlı olacaktır.

2. Basit açıklamalar yaparak çevreye oryante edildi.

3. Gevşeme tekniklerini öğretildi (yavaş ritmik solunum, kas gruplarının gevşetilmesi)

4. Hastalık hakkındaki duygularını paylaşması için cesaretlendirildi. Kanser gibi ölüm riski büyük hastalıklarda bu aşama çok önemlidir. Destek istenebilir.

5. Suçluluk ve suçlama duyguları değerlendirildi.

6. Yardım isteme-kabul etme becerisini geliştirmesi için cesaretlendirildi.

7.Birey sosyal desteklerini ve ilişkilerini arttırması için desteklendi.

8. Problem yaratan yanlış algılamaları değerlendirildi, gerçekçi seçenekleri belirlemesine yardım edildi.

9. Toplumsal sosyal destek kaynakları hakkında bilgilendirildi.

10. Profesyonel yardım için destek gruplarına yönlendirildi.

11. Çocuğun korkusu kabul edildi. Ebebeynlerin bakıma katılması sağlandı.

12. Çocuklardaki korkuların nedenleri, önleyici girişimler ebeveynler ile konuşuldu. Çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği, çocuğun bulunduğu dönemin gelişim özellikleri anlatıldı.

TEDAVİ HEDEFİ:

Korku kaynağının tanınması ve kontrol altına alınması.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال