Sosyal izolasyon hemşirelik girişimleri

Sosyal izolasyon hemşirelik girişimleri, hastanın sosyalleşmesine yardım etme ve destek sağlama amaçlı hemşirelik uygulamalarıdır. Grup ve bireysel ilişkilerde azalmayı ortadan kaldırmaya yönelik tüm uygulamalar bu kapsamdadır.

Sosyal izolasyon nedenleri

 • Akut kronik ve terminal hastalıklar.
 • Bulaşıcı hastalıklar.
 • Ruhsal hastalıklar.
 • İnkontinans.
 • Beden imajının algılanmasında bozukluk.
 • Yaş.
 • Hastaneye yatma gibi tıbbi nedenlerle izolasyon.
 • Yaşanılan kayıp olayları ve kişilerarası ilişkilerde eksiklik gibi nedenlerle bağımlılıkta artma.

Sosyal izolasyon hemşirelik girişimleri

 • İzolasyon nedenleri konuşuldu ve değerlendirildi.
 • Hastanın sosyalleşmesini sağlayacak yöntemler birlikte seçildi.
 • Oda arkadaşları ve grupla tanıştırılıp uyum ve iletişimi gözlendi.
 • Duyguları ifade etmesi sağlandı.
 • Açık, net ve kısa ifadeler kurarak konuşuldu.
 • Kendisine ve yakınlarına hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi verildi.
 • Psikiyatri ile iletişim kurularak medikal tedavi başlatıldı.

Sosyal izolasyon tedavi hedefi

Diğer hasta ve çalışanlarla kendiliğinden birlikte olması ve tedavisine aktif olarak katılımının sağlanmasıdır.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال