Düşünce sürecinde bozulma hemşirelik bakım planı

Düşünce sürecinde bozulma: Kişinin düşünce sürecinde değişim, farklılaşma olarak ortaya çıkmaktadır.

Düşünce sürecinde bozulma tanımlayıcı özellikler

 • Aşırı içe kapanma
 • Sözel iletişimde bozulma
 • Umutsuzluk
 • Çevrenin yanlış yorumlanması
 • Sanrı
 • Dikkat azlığı ve çabuk dağılması
 • İlgi ve dikkatin kendine yoğunlaşması
 • Obsesyon
 • Karar verme
 • Sorun çözme
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma
 • Soyut düşünme yeteneklerinde bozulma
 • Duygulanımda uygunsuzluk
 • Olumsuz düşüncelerin yinelenmesi
 • Aşırı engelleme
 • Kutuplaşmış düşünce
 • Seçici engelleme

Düşünce sürecinde bozulma hemşirelik yaklaşımı

 • Hastanın anksiyetesini hafifletme için gün içerisinde hemşirenin kısa zaman aralıklarında hastanın yanına gitmesi ve konuşarak hastanın yanında kalması.
 • Beklentilerin açığa çıkması ve hastanın boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için hastaya görüşmelerin ne zaman yapılacağının ve ne kadar süreceğinin bildirilmesi.
 • Hasta ile güven ilişkisinin geliştirilmesi için hastanın yanına kararlaştırılan zamanda gidilmesi ve belirtilen süre kadar yanında kalınması.
 • Hastanın düşünme ve konsantrasyon güçlüğü yaşaması iletişimde anlamayı zorlaştırdığından hastayla iletişimde basit ve somut kelimeler kullanılması, hastanın sorulara cevap vermesi için hastaya zaman tanınması.
 • Hastaya intihar düşüncesi olup olmadığının sorulması, hastanın intihar girişimi yönünden yakından izlenmesi ve gözlemlerin iyi değerlendirilmesi.
 • Hastaya bakım sırasında hemşirenin neşeli davranışları hastanın değersizlik hissetmesine neden olabileceğinden hastanın yanında gülme, şakalaşma ve neşeli davranmaktan kaçınılması.
 • Hasta ile iletişim sırasında “her şey yoluna girecek” veya “herkesin zor zamanları vardır” gibi basmakalıp cümleler has- tanın duygularının önemsiz olduğunu düşünmesine neden olduğundan bu tür ifadelerden kaçınılması.
 • Hastanın tartışmacı ve öfkeli davranışlarına tepkisel ola- rak karşılık vermek hastanın benlik saygısını azaltacağından savunucu olmadan hastanın öfke ifadesinin sağlanması.
 • Depresyon tanılı hasta her şeyin olumsuz tarafını görüdüğünden hastanın olumsuz ifadelerini yargılayıcı olarak ele almaktan kaçınılması.
 • Sanrıları kabul etmek hastanın sanrılarını gerçek kabul etmesine yol açacağından sanrılarına katılmaktan kaçınılması ancak hastanın bu düşüncelere gereksinimi olduğunun kabul edilmesi.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال