Umutsuzluk ve hemşirelik bakım planı

Umutsuzluk hemşirelik tanısı: Kişinin kendi davranışlarının bir sonuç getirmeyeceği algısı, güncel olay ya da henüz yaşanmış bir olay üzerinde kontrol eksikliği algısıdır.

Umutsuzluk hemşirelik tanısı nedenleri

 • Klinik ortam
 • Bakım verenlere güvensizlik
 • Mahremiyetine saygı gösterilmemesi
 • Tanı ile ilgili belirsizlik
 • Hastalıkla ilgili rejim
 • Akut hastalık
 • Etkili iletişimin olmaması
 • Günlük yaşam aktivitelerinde diğerlerine bağımlı olma
 • Rol sorumluluklarını gerçekleştirmede yetersizlik
 • Çaresizlik duygusu
 • Yaşam kararları üzerinde kontrol kaybı
 • Bilgi eksikliği

Umutsuzluk hemşirelik tanısı tanımlayıcı özellikler

 • Durum yada sonuç üzerinde kontrol ya da etkiye sahip olmadığını ifade etme.
 • Bakıma ve / veya kendisi ile ilgili verilen kararlara katılmama.
 • Durumu ile ilgili gelişimi takip etmeme.
 • Bakımla ilgili bilgi istemede yetersizlik.
 • Gerçek duygu ifadesinde isteksizlik.
 • Etkileşimi başlatmada isteksizlik.
 • Göz temasından kaçınma.
 • Pasiflik, boyun eğicilik.
 • Küntlük, pasiflik (geri çekilme, boyun eğme, ağlama)
 • Saldırganlık, şiddet içeren davranışlar.
 • Kendini / diğerlerini suçlayıcı ifadeler.
 • Korku
 • Çaresizlik

Umutsuzluk hemşirelik tanısı beklenen sonuçlar

 • Sahip olduğu kontrol alanlarını tanımlar.
 • Kişisel durum üzerinde kontrol kazanmak için yollar tanımlar.
 • Yaşamını kontrol etmek için problem çözme yollarını etkili bir şekilde kullanır.
 • Bireysel kontrol duygusu ifade etmeye başlar
 • Bakımla ilgili uygun kararlar verir.
 • Bakıma katılır.
 • Mevcut durum ve gelecekle ilgili kontrol hissi ifade eder.
 • Geleceği için gerçekçi amaç saptar.
 • Geleceği için plan yapar.

Umutsuzluk hemşirelik girişimleri

 • Hastanın güç ya da kontrol gereksinimlerini değerlendirmek.
 • Hastanın kontrol odağını tanımlamak.
 • Hastanın güçsüzlüğünü arttıran durumları ve / veya etkileşimleri tanımlamak.
 • Hastanın karar verme yeterliliğini değerlendirmek.
 • Hastanın umutsuzluğunda hastalığın oynadığı rolü değerlendirmek.
 • Umutsuzluğun hastanın fiziksel durumuna etkisini değerlendirmek. (örn; görünüm, ağızdan beslenme, temizlik ve uyku alışkanlıkları)
 • Hastanın kendi görüşleri ya da kendi durumu ile sağlık çalışanlarının görüşleri arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemek.
 • Hastanın işlemler hakkında bilgi gereksinimi olup olmadığını belirlemek.
 • Testler ya da işlemlere yönelik yeterli bilgi vererek belirsizliği gidermek.
 • Sağlanan bilginin hastanın davranış ve duygularına etkisini değerlendirmek.
 • Verilen kararlarla ilgili duygu, algı ve korkularını sözelleştirmesi için cesaretlendirmek
 • Soru sormasına imkan vermek.
 • Hastanın mahremiyetine özen göstermek.
 • Hastayı karar vermeye katmak, bilgilendirmek, uygun şekilde çevresini kontrol etmesini sağlamak.
 • Hastan bağımsız karar verme hakkına saygı duymak ve daha mantıklı olması için hastayı etkilemeye çalışmamak.
 • Hastayı güçlerini tanımlaması için umutlandırmak.
 • Hastanın durumla ilgili olumsuz algılarını yeniden incelemesi için yardım etmek.
 • Kendisi ile ilgili sorumluluğunu artırma yönünde cesaretlendirmek.
 • Hijyen, diyet ve uyku sağlamak için bireyselleştirmiş plan teknikleri kullanmak.
 • Çevresi ile ilgili kontrolü hastaya vermek.
 • Gelecekte sorumluluklarını artırmak için zaman çizelgesi oluşturmasına yardım etmek.
 • Aldığı kararlar ve öz bakımına katılımı ile ilgili çabalarını olumlu geri bildirimle desteklemek.
 • Hastaya başarılı olabileceği fırsatlar sağlamak.
 • Hastanın gerçekçi amaçlar oluşturmasına ve kendi kontrolü altındaki yaşam alanlarını tanımlamasını sağlamak.
 • Hastanın kontrol edebileceği yaşam alanlarını tanımlamasına yardım etmek.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال