Bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı

Bilgi eksikliği, bireyin hastalığına, tedavisine, yapılacak girişim ve tetkiklere yönelik bilişsel bilgilerinin yetersiz olmasıdır. Bilgi, bir hastanın sağlığının kurtarılmasında önemli bir araçtır.

Bilgi eksikliği hemşirelik tanısı nedenleri

 • Öğrenmeye karşı ilgi eksikliği
 • Tedavinin karmaşıklığı
 • Kişinin bilgiyi  yanlış yorumlanması
 • Öğrenme motivasyonunun azalması
 • Öğrenmeyi etkileyen duygusal durum (kaygı, inkar veya depresyon)
 • Bilgi kaynaklarına yabancı olma
 • Bilgiyi geri çağırma eksikliği
 • Alınan talimatların yanlış takip edilmesi
 • Görevi yerine getirirken yaşanılan hayal kırıklığı
 • Beslenmenin düzensiz olması
 • Egzersiz yapılmaması

Bilgi eksikliği hemşirelik tanısı hedefler

 • Hasta hastalık durumunu açıklar, ilaç ihtiyacını tanır ve tedavileri kavrar.
 • Hasta öğrenme motivasyonunu arttırır.
 • Hasta, yeni sağlık rejiminin yaşam biçimine nasıl dahil edeceğini açıklar.
 • Sağlık durumuyla başa çıkma becerisini artırır.
 • Yöntemleri daha tatmin edici şekilde nasıl uygulayacağınızı öğrenir.
 • Hasta öğrenme ihtiyaçlarını tanımlar.

Bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı

HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ AÇIKLAMALAR
Hastaya fiziksel konfor sağlayın. Maslow’un teorisine göre, temel fizyolojik ihtiyaçlar hasta eğitimi öncesinde ele alınmalıdır.
Fiziksel konfor sağlanması, hastanın tartışılan veya gösterilen şey üzerine konsantre olmasını sağlar.
Sakin ve huzurlu bir ortam oluşturun. Sakin bir ortam, yine hastanın daha yoğun bir şekilde konsantre olmasını ve odaklanmasını sağlar.
Saygılı, açık sözlü, güvenilir şekilde hasta ile işbirliği ortamı sağlayın. Sağlık ve hastalık hakkında farklı değer ve inançları olan hastalara eğitim vermek için özellikle saygı çok önemlidir.
Hasta öğretim planının hazırlanması sürecine dahil edin. Hastanın bu süreçte nelerin ele alınıp, neyin üzerinde tartışılacağını bilmesine olanak tanınır.
Hastaya öncelikle neyin daha önemli olduğunu belirtmesi sağlayın. Hastanın, önce sunulması gereken en önemli içeriği belirlemesine izin vermek en etkili yöntemdir.
Değişikliklerle ilgili tepki ve hisler kontrol edin. Bu değerlendirme, hemşireye, hastanın bilgiye nasıl yaklaştığını ve hastanın beklenen değişikliklerle ne kadar başarılı olabileceğini anlamasına yardımcı olur.
Hastanın kendi tasarladığı öğrenme metodları destekleyin. Hastalar, kendi çevrelerinde yaşanacak güçlükleri bilirler, öğrenme faaliyetlerine katılımları için teşvik edilmeleri gerekir.
Bilginin günlük yaşama entegre edilmesine yardımcı olun. Bu teknik, hastanın günlük hayatta istenen davranış değişikliğinin sağlanmasına yardımcı olur.
Açık, eksiksiz ve anlaşılabilir açıklamalar ve sunumlar yapın. Hastalar, neyin ne olacağı konusunda temel bilgilere sahip olduklarında daha iyi soru sorma yeteneğine sahip olurlar.
Şema, resim, video, ses kaydı gibi medya araçları kullanın. Her insanın bilgiyi alma şekli farklı olabilir.
Öğretimi tek bir konsept veya fikir üzerine odaklayın. Hastanın tartışılan şey üzerinde daha kapsamlı bir şekilde konsantre olmasını sağlar.
Eğitimleri hızlandırmaya başlayın ve eğitim sürelerini kısa tutun. Öğrenme enerjiye ihtiyaç duyar, bu nedenle daha kısa, iyi tempolu görüşmeler yorgunluğu azaltır ve hastanın daha kolay öğrenmesini olmasını sağlar.
Öğretim sırasında, hastanın okuma-yazma becerilerini geliştirin. Okuma yazma becerilerinin düşük olduğu hastalarda öğrenme kabiliyetleri daha düşük olur.
Öğretilen şeyin hastanın anlama durumunu belirlemek için şu öğretme tekniğini kullanın;
• Düz bir dil kullanarak bilgilendirici bir şekilde bilgi veririn
• Hastadan kendi sözleriyle açıklamasını isteyin.
• Hasta Bilgileri doğru bir şekilde tekrarlayamıyorsa, bilgiyi tam olarak yeniden tekrar edin.
• Yine hastayı, siz onu rahat şekilde anlayıncaya kadar kendi sözlerini kullanarak bilgileri tekrarlamasını isteyin.
• Hasta hala anlamıyorsa, başka stratejiler düşünün.
Öğretme tekniği, hastanın tartışılan konu içeriğini değerlendirmek için tekrar eden bir aşamadan oluşur.
Çok döngüden sonra bu yöntemi yapamayan hastaların oldukça fazla bilişsel bozukluk rahatsızlığının olduğu anlaşılır.
Sorularla teşvik edin. Sorular hasta ve eğiticiler arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve verilen bilgilerin anlaşılmasını sağlar.
Performansla ilgili derhal geri bildirim sağlayın. Derhal geri bildirim, öğrencinin beceriyi yanlış kullanması yerine düzeltme yapmasını sağlar.
Bilgilerin veya becerinin tekrarlanmasına izin verin. Tekrarlayan uygulamalar, hastanın özgüvenini arttırmasına olanacak sağlar.
Öğrenme sürecine ödül sistemini dahil edin. Ödüller, öğrenmeyi eğlenceli ve heyecanlı hale getirir.
Hastanın geldiği aşamaları not edin. Bu şekilde hastanın öğrenme düzeyinin aşamaları görülmüş olunur.

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال