Yas ve kronik keder hemşirelik girişimleri

Yas ve kronik keder: Fiziksel sağlığı kaybetme algısına bağlı derin üzüntü-yas durumudur.

Kronik keder nedeni

 • Beden işlevi ya da bir organ kaybı beklentisi.
 • Benlik kavramı veya beden imajını bozan durumlar.
 • Hastalık, ölüm, sakatlık beklenti ve korkusu.

Kronik keder tanımlayıcı özellikler

 • İletişimde değişim (fazla / az miktarda konuşma) (İletişimde yetersizlik hemşirelik bakımı)
 • Duyguda değişim (üzüntü, suçluluk, öfke…)
 • Uyku, beslenme ve aktivitede değişim, zevk alamama (yemeklerin tadı yok.)
 • Sosyal etkileşimde azalma, diğer insanlardan uzaklaşma isteği
 • Seksüel istekte azalma
 • İç çekme
 • Güç yitimi ve yorgunluk hissi
Kronik keder beklenen sonuç: Girişimleri izleyen 24 saatlik süre içinde, hasta veya hasta için önemli bir yakını yas duygusunu anlatmaya başlar, gelecekle ilgili kararlara katılır, sağlık bakım personeliyle ve birbirleriyle düşüncelerini tartışırlar.

Kronik keder hemşirelik girişimleri

 • Hastayı gerçekleşmesi beklenen, kayıpla ilgili duygularını anlatması için imkan sağlanır.
 • Gerçekleşmesi beklenen kaybı arttırıcı faktörler değerlendirilir.
 • Hastanın yasın hangi evresinde olduğu belirlenir.
  • İsyan / protesto aşaması: Bu aşamada inkar, inanmama, öfke, düşmanlık, kızgınlık, kaybı erteleme pazarlığı yapma, kaybı telafi etmek için yardım çağrısında bulunma, yüksek sesle şikayet etme, uyku ve iştahın bozulması gibi belirtiler ortaya çıkar.
  • Dezorganizasyon aşaması: Depresyon, geri çekilme, sosyal izolasyon, psikomotor yavaşlama ve sessizlik gibi tepkiler bu dönemin özellikleridir.
  • Yeniden organize olma aşaması: Bu aşamada birey artık kaybı kabullenir, yeni ilgiler ve sevgi bağları geliştirme, yaşam tarzını yeniden yapılandırma, işlevselliğin kaybetmeden önceki aşamaya dönme çabaları gösterir.
 • Kayıpla bağlantılı ruhsal, manevi ve sosyo-kültürel beklentileri belirlenir.
 • Uygunsa / varsa destek gruplarına katılmaları için hasta desteklenir.
 • Empatik davranmak, hastayı ve hasta için önemli kişileri, hasta endişelerini paylaşmaları için cesaretlendirmek gerekir.
 • Yas süreci hasta ve yakınlarına anlatılır.
 • Hastanın ve hasta için önemli olan yakınlarının, yas tepkileri değerlendirilir.
 • Etkili olmayan yas tepkisi gösteren bireyleri belirlenir. Bu kişilere yönelik destek tedavisi yardımı alınabilir.
 • Hasta ve yakınları uygun olduğunda, organ bağışı hakkındaki görüşleri alınır.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال