İletişimde yetersizlik hemşirelik girişimleri

Bireyin iletişim yeteneğinde azalma ya da bozulma durumunda iletişimde yetersizlik nanda tanısı konmaktadır. İletişim yeteneği azalmış ya da çarpıklaşmış olan birey, toplum ile uyum problemleri yaşayacağı için, bu sorunu yaşayan hastaların tedavi sürecine katılmaları teşvik edilmelidir.

İletişimde yetersizlik nedenleri

 • Ruhsal bozukluklar
 • Oral deformiteer
 • Tümör
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • İşitme ile ilgili hastalıklar
 • Entubasyonlar
 • Trakеostomi
 • Ağız cerrahisi
 • Cerrahi operasyon
 • Korku
 • Yorgunluk
 • Çekingenlik
 • Aynı dilin konuşulmaması
 • Kültürel farklılık
 • Ağrı

İletişimde yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • İletişimi etkileyen faktörler belirlendi. 
  • İşitme azlığı
  • Dil farklılığı
  • Konuşmak istememe
  • Ağrı
 • Konuşulan dil belirlendi.
  • İşaretle
  • Sözel
  • Yazarak
 • Uygun pozisyon alması sağlandı, ağrısı varsa önce ağrının hafifletilmesine yardımcı olundu.
 • İletişim esnasında dikkati dağıtacak etkenler azaltıldı. (gürültü, kalabalık)
 • İletişim süresince bakıma katılımı sağlandı.
 • Ailesi iletişim sürecine dahil edildi.
 • Psikiyatri ile işbirliği sağlandı.
 • Hakları ve mahremiyeti korundu.

İletişimde yetersizlik tedavi sonu hedef

 • Kendini rahat ifade edebilmesi sağlamak.
 • Tedavi ve bakımına etkin katılımı için ortam oluşturmak.
 • İyileşme sürecini hızlandırmak, normal hayata dönmesini sağlamak.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال