İç sıkıntısı hemşirelik bakımı

İç sıkıntısı hemşirelik tanısı: Yaşama anlam veren, ümit ve güç sağlayan duygu ve değerler sisteminde bir rahatsızlık, huzursuzluk yaşama durumuna denmektedir.

İç sıkıntısı nedenleri

 • Sevdiklerinden ayrı olma
 • Dini ve kültürel bağlarından ayrı olma
 • Ağrı ve acı çekme
 • Manevi uygulamaları yerine getirmekten utanma
 • Manevi uygulamaları yerine getirmede engellerin olması
 • Mahremiyetin olmaması
 • Sosyal İzolasyon
 • Depresyon
 • Manevi sıkıntı

İç sıkıntısı tanımlayıcı özellikler

 • Yaşamın ve ölümün anlamını ya da diğer inanç sistemlerini sorgulama.
 • Manevi yardım arama.
 • Suçluluk, ümit kaybı, manevi boşluk ya da yalnızlık ifade etme.
 • Kaygılı, depresif, korkulu ya da kızgın görünme.
 • Yaşamak için bir nedeni olmadığını ifade etme.
 • İnançları hakkında şüphe ifade etme.

İç sıkıntısı beklenen sonuç

 • Kişi manevi durumu ile ilgili doyum ifade eder.
 • Hasta bireysel inanç sistemi ile ilgili rahatlık ve değerlilik ifade eder.
 • Suçluluk ve anksiyete duygularının azaldığını ifade eder.
 • Sağlığı bozmayan manevi uygulamalarını sürdürür.
 • İç sıkıntısı hemşirelik girişimleri
 • Hastanın iç sıkıntı nedeni belirleme.
 • hasta ve yakınları ile iç sıkıntıya neden olan hayat koşulları konuşma.
 • Hastanın sözlü ve sözsüz tepkileri dikkatlice takip etme.
 • Depresyon kaynaklı sorunlarda hastayı uygun kliniğe yönlendirme.
 • Hastanın manevi inançları ve dini uygulamaları ile ilgili alışkanlıkları, hastalık ve ölüm hakkındaki manevi inançları hakkında veri toplamak. Şu sorular yardımcı olabilir:
  • “Sizin için hastalığın anlamı nedir?”
  • “Hastalığınız ya da kederiniz manevi inançlarınızı ifade etmenizi engelliyor mu?”
 • Kabu ve anlayış göstermek, önyargısız olmak.
 • Uygulamaları hastanın inanç sistemine göre düzenlemek.
 • Kazaların ve hastalıkların “hatalı olmanın ya da kötü  davranışların” cezası olmadığını açıklığa kavuşturmak.
 • Hastanın korku ve kaygılarını azaltmak.
 • Sosyal aktivitelere ve hobilere yönlendirmek.
 • Hasta tarafından talep edildiğinde din görevlisi ile görüşmesini sağlamak ya da dini objeller bulundurması için imkan sağlamak.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال