Manevi sıkıntı hemşirelik girişimleri

Manevi sıkıntı: Bireyin yaşamına anlam, ümit ve güç duyguları hissetmesini sağlayan inanç ve değerlerine yönelik eksiklik ve sorun olması durumudur.

Manevi sıkıntı tanımlayıcı özellikler

 • Birey yaşam ve ölümün anlamını sorgular.
 • İnanç sisteminde rahatsızlık yaşar, yardım ve destek gereksinimi duyar.
 • Boşluk duygusu yaşar.
 • İnsanlardan duygusal olarak kopuk hisseder.
 • Ümitsizlik, çaresizlik hisseder.
 • İnançları hakkında çelişkili ya da zıt duygular yaşar.
 • Her zaman yaptığı dini uygulamalarını yerine getirmez.

Manevi sıkıntı nedenleri

 • Kültürel veya inanç ve değer sisteminden kopma / ayrı kalma, dini uygulamalardan uzaklaşma
 • Yoğun bakım kısıtlamaları
 • Yatağa bağımlı olma
 • Mahremiyetin korunmaması
 • Sosyal izolasyon
 • İlerleyici kronik hastalık
 • Ölümcül hastalıklar
 • Ağrı
 • Beden / organ kaybı veya beden / organ işlev kaybı
 • Güçsüzlüğe neden olan hastalıklar.
 • Düşük, ölü doğum yapma 
 • Yakınlarının hastalığı veya ölümü
 • İnançları ile tedavi ve bakımın örtüşmemesi

Manevi sıkıntı beklenen sonuçlar

 • Bu tanı konduktan sonraki 24 saat içinde, hasta manevi değerlerini, inançlarını dile getirmeye başlar.
 • Gelecekle ilgili ümit duygusunu, manevi huzura ulaşmayı ve çatışmalarının çözümünü ifade eder,
 • Manevi uygulamalarını sürdürür.
 • Manevi iyilik belirtilerini gösterir;
  • İç huzur duyma
  • Başka insanlara şefkat gösterme
  • Mizahı kullanma
  • Kendi değerlerinin, sorunlarının üzerine çıkma
  • Koşulsuz sevebilme
  • Bilgelik
  • Cömertlik
  • Bireysel bütünlüğünden memnun olma

Manevi sıkıntı hemşirelik bakımı ve hemşirelik girişimleri

 • Hastanın manevi inançlarını, değerlerini ve eylemleri belirlenir.
 • Hastanın manevi, cinsel gereksinimlerini karşılamada yardımcı olacak kişi veya kaynaklar belirlenir.
 • Manevi gereksinimlerini karşılamak için ortam ve kaynaklar hakkında hasta bilgilendirilir.
 • Hastanın dinsel veya manevi inançlarına ve değerlerine karşı yargılayıcı olmayan bir tutum sergilenir.
 • Hastanın manevi endişe veya çatışmalarıyla ilgilenilir.
 • Dikkatli dinlenilir ve sorular sorulur.
 • Dua ve meditasyon gibi manevi, dinsel eylemler için, mahremiyet ortamı ve olanakları sağlanır.
 • Eğer manevi inançları tedavi ve bakım girişimlerin olumsuz etkiliyorsa, hastaya dürüstçe anlatılır ve açık bilgi sağlanır.
 • Danışmanlık alabileceği yerlere yönlendirilir.

Manevi sıkıntı hasta, aile eğitimi ve taburcu planı

 • Hastalıkta manevi boyutun önemi anlatılır.
 • Manevi boyutta iyiliğin bozulması belirtileri öğretilir.
 • Manevi gereksinimleri için yardım isteme ve kendini ifade etmenin önemi açıklanır.
 • Manevi, dinsel gereksinimlerini karşılamada yardımcı olacak kişi veya kaynaklar hakkında bilgilendirilir.
 • Destek alabilecekleri kuruluş ve kişiler hakkında bilgiler verilir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال