Hemşirelik esasları soruları


  1. Mesanenin idrarı boşaltma yetersizliği nedeni ile idrarın mesanede birikmesidir ?

            A)Poliürü    B)Dizüri   C)Rezüdial İdrar   D)Anüri  E)Retansiyon

  1. Lavman esnasında adölesan dönemde verilmesi gereken sıvı(solüsyon) miktarı nedir ?

            A)50-150 ml  B)200-300 ml  C)500-750 ml  D)750-1000 ml  E)1000-1250 ml

  1. Zehirlenme durumlarında sıvı miktarı ve sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?

            A)47-48 Cº-3 lt

            B)51-52 Cº-5 lt

            C)34-35 Cº-2 lt

            D)39-40 Cº-3 lt

            E)39-40 Cº-4 lt

  1. Vücut ısısının 41 Cº üzerinde olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır ?

            A)Preksi  B)Hiperpreksi  C)Hipotermi  D)Pyüri  E)Dizüri

  1. Beslenme solüsyonunun kısa sürede hızlı ve fazla miktarda verilme şekli hangisidir ?

           A)Sürekli İnfüzyon  B)Aralıklı İnfüzyon  C)İnfüzyon  D)Bolus İnfüzyon  E)Regürjitasyon

  1. Aşağıdakilerden hangisi sıcak uygulamanın zararlı olduğu durumlardan biri değildir ?

           A)Baş Ağrısı

           B)Abdominal Gerginlik

           C)Kötü Huylu Tümörü Olan Hastalar

           D)Vazodilatasyon

           E) Vazokonstrüksiyon

  1. Üzeri renkli ve tatlandırılmış oral ilaç formu aşağıdakilerden hangisidir ?

           A)Tablet  B)Kaşe  C)Pastil  D)Draje  E)Kapsül

  1. Maske ile oksijen uygulamada dakikada verilmesi gereken miktar ne kadardır ?

           A)8-10 lt  B)3-4 lt  C)3-7 lt  D)5-8 lt  E)4-7 lt

  1. Vücut ısısının 34 C° altında olması hangisi ile tanımlanır ?

          A)Preksi  B)Hipotermi C)Hiperpreksi D)Konstipasyon E)Nekroz

  1. Kondom katater hastada kaç gün süre ile kalabilir ?

          A)1 hafta  B)3-4 gün C)12 saat D)1-2 gün E)5-6 gün

1-Hastaneye ait yüzeylerin temizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Lavabo ve masa gibi objeler her gün dezenfekte edilmelidir
B) Kuru süpürme yapılmamalıdır
C) Zemin temizliği, ılık su ve deterjan ile yapılmalıdır
D) Patojen mikroorganizma bulaştığında orta düzey dezenfektanlar kullanılmalıdır
E) Çalışma alanlarının temizlenmesinde %70’lik etil alkol kullanılmalıdır

2-Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tespit amaçlarından biri değildir?
A) Yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü korumak
B) Bilinçsiz hastaların yataktan düşmesini önlemek
C) Duyusal yoksunluğu azaltmak
D) Hastaların hareketini kısıtlayarak kendilerine zarar vermesini önlemek
E) Hastaları sakinleştirmek

3-Aşağıdakilerden hangisinde lateks alerjisi riski yüksektir?
A) Uzun süre lateks temas
B) Çocukluk çağında fazla cerrahi işlem geçirme
C) Bireyin alerji hikayesinin olması
D) Kalıcı ve uzun süren idrar kateterizasyonu
E) Hepsi

4-Solunum hızının ve derinliğinin azalmasına ……………………denir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Hipopne
B) Hipovenvitilasyon
C) Bradipne
D) Eupne
E) Apne

5-Aşağıdakilerden hangisi iyatrojenik hastane enfeksiyonları için doğrudur?
A) Enfeksiyon diğer hastalardan kaynaklanmıştır
B) Enfeksiyon hastane personelinin ellerinden bulaşmıştır
C) Enfeksiyon nedeni hastanın derisinde bulunan mikroorganizmalardır
D) Enfeksiyon cerrahi girişime bağlı olarak gelişmiştir
E) Enfeksiyon kaynağı yiyeceklerdir

6-Aşağıdakilerden hangisi rehabilite edici sağlık hizmetleri kapsamında değildir?
A) Sınırlılıklarla yaşamayı öğretme
B) Yetersizliği-sakatlığı sınırlama
C) Bağışıklama
D) Protez kullanımını öğretme
E) Sosyal yardım

7-Hastane ortamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlıklı bir ortamda havanın nem oranı %30 – %60 olmalıdır
B) Hastanelerdeki çevre ısısı 18°C – 25°C arasında olmalıdır
C) Yeterli doğal aydınlatma için pencere alanı döşeme alanının1/5- 1/7’si arasında olmalıdır
D) Gürültü sınırı gündüz 75 desibel, gece 60 desibel olmalıdır
E) Tek kişilik hasta odaları 17 m², iki kişilik hasta odaları 22 m² olmalıdır

8-Hastanede güvenli ortamın sağlanmasında genel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastayı enfeksiyonlardan korumak
B) Hastayı düşmelerden korumak
C) Hastayı zehirlenmelerden korumak
D) Hastanın hastaneden zarar görmesini önlemek
E) Hastanın kendine zarar vermesini önlemek

9-Aşağıdaki durumların hangisinde hijyenik el yıkama yöntemi uygulanır?
A) Yemeklerden önce ve sonra
B) Göreve başlamadan önce ve sonra
C) Bir hastadan diğerine geçerken
D) İlaçları vermeden önce ve sonra
E) Cerrahi girişimlerden önce

10-Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkesidir?
A) Bireysel temizliğe özen gösterilmelidir
B) Eller sık sık yıkanmalıdır
C) Steril bir cisim sadece steril olan bir cisme temas etmelidir
D) Bakım işlemleri az kirli alandan çok kirli alana doğru olmalıdır
E) Kirli cisimler üniformalara dokundurulmadan taşınmalıdır

11-…………………….beyin sapında bulunan, solunum hızı ve derinliğinin kontrol edildiği merkezdir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Ön hipotalamus
B) Arka hipotalamus
C) Medulla oblangata
D) Hipofiz
E) Preoptik bölge

12-Solunum hızının ve derinliğinin azalmasına ……………………denir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Hipopne
B) Hipovenvitilasyon
C) Bradipne
D) Eupne
E) Apne

13-…………………..vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayan mekanizmalardan biridir.
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Vazodilatasyon
B) Piloereksiyon
C) Terleme
D) Solunumda artış
E) Isı üretiminin azalması

14-Daha çok eklemlerin kapanmasını sağlayan kaslarda oluşan, bir ya da daha fazla kas grubunun kalıcı ve sürekli kasılmasıyla nitelenen patolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atoni
B) Atrofi
C) Hipotoni
D) Kontraktür
E) Osteoporoz

15-Aşağıdaki “genital hijyen” ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cinsel ilişki sonrası vajinal duş yapılmalıdır.
B) Tuvalet sonrası temizlik anüsten mons pubise doğru olmalıdır.
C) Tuvalet sonrası temizlikte anal bölgeye elle temas edilmemelidir.
D) İç çamaşırlar 2-3 günde bir değiştirilmelidir.
E) Hepsi

16-Etken maddesi suda veya alkolde çözünmüş, içerisinde tatlandırıcı ve güzel koku veren maddeler eklenmiş sıvı ilaçlara ne ad verilir?
A) Şurup
B) Süspansiyon
C) Emülsiyon
D) Solüsyon
E) Damla

17-Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir ortamın oluşmasını etkileyen sosyo-kültürel faktörlerdendir?
A) Stres, endişe, kişilik yapısı
B) Isı, nem, havalandırma, aydınlatma
C) Toplumun güvenli çevre ile ilgili değerleri
D) Sanayileşme, göçler, savaşlar
E) Yangınlar, düşme, çarpma, trafik kazaları

18-Aşağıdakilerden hangisi “güvenli çevrenin sağlanması” aktivitesi ile ilgili hemşirelik tanılarındandır?
A) Travma riski
B) Aspirasyon riski
C) Enfeksiyon riski
D) Deri bütünlüğünün bozulma riski
E) Hepsi

19-Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin uygun sıklıkta ve uygun yöntemle el yıkamama nedenleri arasındadır?
A) El yıkamanın önemine olan inançsızlık
B) Ağır iş yükünün bahane edilmesi
C) Eğitim yetersizliği
D) Deride alerji, egzema ve dermatitlerin olması
E) Hepsi

20-Aşağıdakilerden hangisinde lateks alerjisi riski yüksektir?
A) Uzun süre lateks teması
B) Çocukluk çağında fazla cerrahi işlem geçirme
C) Bireyin alerji hikayesinin olması
D) Kalıcı ve uzun süren idrar kateterizasyonu
E) Hepsi

1 Yorumlar

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال