Hipoparatiroidizm ve hemşirelik bakımı planları

Serum kalsiyum seviyesinde düşüklük, fosfat düzeyinde yükseklik ve bazen de magnezyum seviyesinde düşüklük hipoparatiroidizm tanısı koymada önemlidir. Bu durumda aşağıdaki hemşirelik bakımı planları uygulanır.

Hemşirelik Tanısı: Hipoparatiroidizm Aktivite intoleransı

Nedeni: Yorgunluk ve kas zayıflığı

Beklenen Sonuçlar:

Artmış aktivite toleransı: Hasta dispne, taşikardi olmadan ve kan basıncı yükselmeden günlük işleri sürdürdüğünü ve günlük aktivitelerini daha az yorularak yaptığını ifade eder.

Hemşirelik Girişimleri:  

 • Hastanın aktivite düzeyini değerlendirmek (aktivite sırasındaki solunum, nabız, kan basıncı değişiklikleri, kas iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler).
 • Değişiklikler olduğunda aktiviteyi bırakmak
 • Hastanın toleransına göre aktivite düzeyini artırmak.
 • Hastayı bağımsız şekilde hareket etmesi için cesaretlendirmek.
 • Hareket sırasında gerektiğinde yardım isteyebileceğini bildirmek.
 • Hasta aktivitelerini dinlenmeye vakit ayıracak şekilde planlamak.

Hemşirelik Tanısı: Etkisiz havayolu temizliği

Nedeni: Hipokalsemiye bağlı larenks ödemi, larenks kaslarının kontraksiyonu

Beklenen Sonuçlar: Solunum hızı, ritmi ve derinliğinin normal sınırlardadır, oskültasyonda havayolları sesleri normaldir.

Hemşirelik Girişimleri: 

 • Solunum güçlüğü ve larenjiyal olup olmadığını değerlendirmek
 • Hava yolu açıklığını sağlamak ve sürdürmek
 • Gerektiğinde kullanmak üzere aspiratör, airway, oksijen tüpü, trakeostomi setini daima hasta yatağının yakınında bulundurmak.

Hemşirelik Tanısı:  Kardiyak outputta düşme

Nedeni: Hipokalsemi nedeniyle gelişen disritmiler ve myokardın disfonksiyonu

Beklenen Sonuçlar: Kardiyak output normal ve stabildir, vital bulgular normaldir.

Hemşirelik Girişimleri: 

 • Vital bulguları değerlendirmek ve izlemek.
 • Bulantı ve kusma varsa, sıvı-elektrolit dengesini değerlendirmek.
 • Kardiyak fonksiyonları değerlendirmek: Q-Tinterval değişiklikleri, anormal T ve P dalgaları.

Hemşirelik Tanısı: Yaralanma riski

Nedeni: Hipokalsemiye bağlı tetaniler

Beklenen Sonuçlar:

Yaralanma riski azalmıştır: Serum kalsiyum düzeyi normal sınırlardadır, dispne, kas spazmları, chvostek ve trousseau bulguları yoktur.

Hemşirelik Girişimleri: 

 • Vital bulgu, refleksler, EKG değişikliklerini izlemek.
 • Patolojik EKG bulgusu varsa, tetaninin erken semptomlarını kontrol altına alabilmek için hekim ile işbirliği yapmak, parenteral kalsiyum uygulamak.
 • Kalsiyum verilmeden 1-2 saat önce ve verildikten 1-2 kalsiyum ve fosfor düzeylerini takip etmek.
 • IV kalsiyum uygularken ekstravazasyonun önlenmesi için infüzyon yerini dikkatli bir şekilde gözlemek.
 • Ekstravazasyon geliştiğinde hemen infüzyon yerini değiştirmek.
 • Tetaniler sırasında hastanın yaralanmasını önlemek için hasta yatağının yüksek olmamasin sağlamak

HASTA-AİLE EĞİTİMİ VE TABURCULUK PLANI

Hipoparatiroidizm  tanısında, hemşire tarafından hasta ve yakınlarına verilecek eğitimde aşağıdaki amaçlar gerçekleştirilir:

 • Hastalık hakkında genel bilgiler vermek,
 • Fiziksel ve emosyonel değişikliklerinin nedenini açıklamak
 • Hasta yakınlarına erken belirtilerini öğretmek ve bu belirtiler olduğunda mutlaka hekime haber verilmesi gerektiğini söylemek,
 • Hasta yakınlarına kasılma öncesinde ve sırasında oluşan davranışları gözlemelerini ve kaydetmelerini söylemek,
 • Evyçevresini yaralanmaları önleyecek şekilde düzenlemelerini söylemek,
 • Tolere edebildikleri ile birlikte kas güçsüzlüğü ya da yorgunluğu artıran günlük aktiviteleri kaydetmelerini söylemek,
 • Kullanılan/kullanılacak ilaçların adı, dozu, alınım zamanı, alınma yolu, etkileri ve yan etkilerini anlatmak, hekime danışmadan önerilen ilaçlar dışında başka ilaç almamalarını söylemek,
 • Kalsiyum ve D vitamininden zengin, fosfordan fakir bir diyetle beslenmesi, sıvı alımını artırması konusunda bilgi vermek,
 • Hasta yakınlarına Chvostek ve trousseau bulgularını nasıl kontrol edeceklerini öğretmek,
 • Tedavinin başarısında düzenli izlemin/kontrolün önemini vurgulamak.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال