Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Sınav Soruları


 1. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonun önlenmesinde evrensel önlemlerden değildir?
 1. Bariyer Teknikleri
 2. Besin İntoksikasynu
 3. El Hijyeni
 4. Artık Maddelerin Toplanması ve İmhası
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir dezenfektanda bulunması gereken gerekli özelliklerden değildir ?
 1. Renksiz ve kokusuz olmalı
 2. Çözücüde kolay erimeli
 3. Ekonomik olmalı
 4. Korozif etkili olmalı
 5. Hepsi
 1. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ve steril alanın korunmasına yönelik ilkelerden değildir ?
 1. Paket açıldıktan sonra kenarlarına dokunulabilir.
 2. Steril obje ve alanın kesin sınırları bilinmelidir.
 3. Sterilizasyon denetlenmelidir.
 4. Steril ve ansteril objeler aynı yerlerde saklanmamalı.
 5. Hiçbiri
 1. Vücuttaki sıvılar intraselüler ekstraselüler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvı bölmelerinden değildir ?
 2. İntravasküler Sıvı
 3. İntertisiyel Sıvı
 4. Metabolik Sıvı
 5. Transsellüler Sıvı
 6. Hepsi
 1. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesinde etkili mekanizmalardan değildir?
 2. Lenfatik Sistem
 3. Hacim Reseptörleri
 4. Glomerul Filtrasyonu
 5. Kemoreseptörler
 6. Hepsi

  1. Aşağıdakilerden hangisi güvenli cerrahi için öngörülen 10 temel amacın kapsamı dışındadır ?
  2. Aşırı kan kaybı riskinin belirlenmesi
  3. Enfeksiyon riskini en aza indirmek
  4. Her ne olursa olsun ağrının ortadan kaldırılması
  5. Spanç, kompres ya da alet unutulmaması
  6. Hepsi

   

  1. Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonunun geç reaksiyonlarındandır ?
  2. Febril Reaksiyonlar
  3. Metabolik Komplikasyonlar
  4. Dolaşım Yüklenmesi
  5. Hava Embolisi
  6. Hepsi
  1. Ameliyat öncesi hazırlık ve hemşirelik bakımı aşağıdakilerden hangisini kapsar ?
  2. Psikolojik ve fizyolojik hazırlık
  3. Yasal hazırlık
  4. Ameliyat öncesi eğitim
  5. Hepsi
  6. Hiçbiri
  1. Cerrahi girişimler acil ve elektif olarak sınıflandırılırlar. Aşağıdakilerden hangisi elektif cerrahi girişimlerden değildir ?
  2. 24-48 saatte yapılması gereken ameliyatlar
  3. Onarıcı ve düzeltici
  4. Palyatif ağrı ve semptonların giderilmesi
  5. Küratif
  6. Hiçbiri

   

  1. Aşağıdaki terimleri eşleştiriniz.

  Perioperatif ( c )                                              a.Ameliyat öncesi dönem

  Dezenfeksiyon (d )                                          b.Uyanma odası

  Preoperatif ( a)                                               c.Ameliyat öncesi, ameliyat dönemi, ameliyat sonrası dönem

  Derlenme Odası (b )                                       d.Patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir.


  1. Asit-baz denge bozukluklarında durum ?
   pHH+Primer BozuklukKompansatuar Yanıt
  Metabolik AsidozHCO³ ↓pCO₂ ↓
  Metabolik AlkolozHCO³ ↑pCO₂ ↑
  Solunum AsidozupCO₂ ↑HCO³ ↑
  Solunum AlkolozupCO₂ ↓HCO³ ↓

   

   

  1. Hastanın ameliyat öncesi eğitimi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz ?
  2. Dönme egzersizleri
  3. Ekstrimite egzersizleri
  4. Öksürük egzersizleri
  5. Psikolojik egzersizler

   

  1. Ameliyat öncesi hazırlık ve hemşirelik bakımı aşağıdakilerden hangisini kapsar ?
  2. Psikilojik ve fizyolojik hazırlık
  3. Yasal hazırlık
  4. Ameliyat öncesi eğitim
  5. Hepsi

   

   

1 Yorumlar

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال