Mastektomi hemşirelik tanı ve girişimleri

Memenin herhangi bir rahatsızlık nedeniyle alınması işlemine mastektomi denir.
 • Basit mastektomi: sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır.
 • Radikal mastektomi: Memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezleriyle birlikte çıkartılmasıdır.

Mastektomi hemşirelik tanısı ve girişimleri

1- Ağrı hemşirelik tanısı

Ağrı nedenleri

 • Cerrahi insizyon ve doku travmasını bağlı.
 • Cerrahi alanda ağrının derecesi ve varlığının sözle ifade edilmesine bağlı gelişen.

Ağrı beklenen sonuçlar

 • Ağrıyı tolere edebilecek düzeye getirme ya da yok etme.
 • Yeterli ağrı kontrolünü sağlama.
Ağrı hemşirelik girişimleri
 • Ağrıyı azaltmak için reçete edilen analjezikler uygulanır.
 • Destek sağlamak ve sütur hattında gerilmeyi önlemek için kollara pozisyon verilir.
 • Hasta dikkati başka yöne çekme, hayal kurma ve relaksasyon (analjezi gereksinimini azaltmak ve analjezikleri tamamlamak için) gibi noninvaziv ağrı yönetimi stratejilerinin kullanımı için teşvik edilir.

2- Korku hemşirelik tanısı

Korku belirtileri

 • Ağlama.
 • Dikkat süresinde azalma.
 • Uykusuzluk ve soru sorma.
 • Gözlenen kanser tanısı ile ilgili.

Korku beklenen sonuçlar

 • Korkunun ifade edilmesi.
 • Önemli kişilerin desteği.
 • Başetme yeteneğine güvenme.

Korku hemşirelik girişimleri

 • Etkili başetme mekanizmasını kurmak ve korkuyu yenmeyi başarmak için hasta, kanser tanısı ve hissettikleri hakkında konuşması için teşvik edilir.
 • Anksiyeteyi azaltmak, bilgiyi açıklamak, verileni anlamasını sağlamak için hasta doğru bilgilendirilir.
 • Kanser tanısı ve sonuçları hastanın destek sistemlerinin dayanıklılığını azaltacağı için, farklı destek gruplarından durumu hakkında bilgi alması ve tartışması için hastaya olanaklar sağlanır.

3- Beden imajında değişiklik hemşirelik tanısı

Beden imajında değişiklik nedenleri

 • Mahremiyet korkusu.
 • İnsizyona bakmayı reddetme.
 • Dişiliğini kaybettiğini hissetme.
 • Görünümü hakkında düşüncelerini ifade etme şeklinde gözlenen bedenin bir bölümünün kaybına ilişkin yetersizliği.

Beden imajında değişiklik beklenen sonuçlar

 • Beden imajında değişiklik ve cerrahi girişim hakkındaki hislerini ifade etme.
 • Kendisine karşı gelişebilen olumsuz duyguların azalması.
 • Beden imajında değişiklikin kabulü.

Beden imajında değişiklik hemşirelik girişimleri

 • Özsaygı bozukluğunun derecesi değerlendirilerek uygun girişimler başlatılabilir.
 • Hastanın geleceğe ve iyileşmeye ilişkin umudunu kaybetmemesi için rol model olarak yardımcı olacak benzer toplumsal kaynaklarla ya da iyileşme döneminde yardımcı olacak bireylerle iletişim kurması sağlanır.
 • Meme rekonstrüksiyonu ve protezlerine ilişkin bilgi verilir. Böylece hasta seçeneklere ilişkin bilgilendirilmiş olarak karar verebilir.
 • Aile ve arkadaşlardan destek sağlamak, üzüntüyü azaltmak için hasta, kendisi için önemli olan diğer kişilerle iletişimi açık tutmaya teşvik edilir ve duygularını açıklaması için cesaretlendirilir.
 • Deneyimleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklamada hastaya uygun ortam sağlamak için, toplum kaynaklarına ilişkin bilgi paylaşılır.

4- Tedavi rejiminin yönetiminde yetersizlik hemşirelik tanısı

Tedavi rejiminin yönetiminde yetersizlik sebepleri

 • Metastatik hastalığın veya nüksün belirti ve bulguları.
 • Taburculuk sonrası bakımı için planlar hakkında bilgi eksikliği.
 • KKMM (Kendi kendine meme muayenesi) işleminde güven ve bilgi eksikliği.
 • Sağlık bakım çalışanlarının kaydettiği belirti ve bulgular hakkında bilgi eksikliğine bağlı.

Tedavi rejiminin yönetiminde yetersizlik beklenen sonuçlar

 • Aylık olarak KKMM’nin uygulanması.
 • Metastatik hastalık ve nüksün erken tanılanması.

Tedavi rejiminin yönetiminde yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • Hastanın işlemi doğru gerçekleştirmesini sağlamak için KKMM işlemi değerlendirilir ve öğretilir.
 • Diğer memeyi değerlendirmek ve mastektomiden sonra lokal nüksün tanılanması yönünden görüntüleme teknikleri önerildiği için yıllık mamografinin önemi anlatılır.
 • Sağlık bakım çalışanlarının rapor ettiği belirti ve bulgular hakkında bilgi verilir.
>> Meme kanseri (detay içerik)

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال