Ümitsizlik ve hemşirelik girişimleri

Ümitsizlik: Bireyin kendisini sınırlandırılmış / engellenmiş hissettiği ya da hiç bir alternatifin ve bireysel tercihlerinin ulaşılabilir olmadığını düşündüğü ve hareket etmek için enerjisini yetersiz bulduğu subjektif bir durumdur.

Ümitsizlik hemşirelik tanısı nedenleri

 • Tekrarlı hastaneye yatışlar.
 • Uzun süreli stres.
 • Önemli kişilerden ayrılma ya da terk edilme.
 • Yaşamdaki amaçlarını gerçekleştirememe.
 • İşlevsel yeteneklerde bozulma.
 • Fizyolojik durumda bozulma.
 • Beden imajında bozulma.
 • Sosyal destek yetersizliği.
 • Sorunları çözememe
 • Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler
 • Gereksinimlerin zamanında karşılanmaması, kaynaklara ulaşmada yetersizlik
 • Özgüven eksikliği
 • İzolasyona neden olan uzun süreli aktivite sınırlamaları
 • Fonksiyonel yeteneklerde (yürüme, boşaltım, yeme) bozulma
 • Uzun süreli acı
 • Uzun süreli ağrı, rahatsızlık, halsizlik, bitkinlik güçsüzlük
 • Uzun süreli sonuç alınamayan tanı işlemleri
 • Yaşamı sürdürme için aletlere bağımlı olmak
 • Geçirilmiş bir hastalıkla ilgili olarak yeni ve beklenmedik belirti ve bulgular
 • Önemli kişilere güvenin kaybı
 • Hastalığa bağlı otonominin kaybı
 • Kültürel değerlere ya da Tanrı’ya olan inancın kaybı

Ümitsizlik duygusunun tanımlayıcı özellikleri

 • Duygulanımda azalma
 • Tuzağa düşmüşlük duygusu
 • Acizlik / yardımsızlık duygusu
 • Kötümserlik
 • Ümit kaynaklarının farkında olmama
 • Sözel ifadelerde azalma
 • Uyaranlara tepkide azalma / yavaşlama
 • Küntlük
 • Yaşamın hiçbir anlamı olmadığı hissi ve ifadesi
 • “Boşluk” hissetme
 • Bir kayıp ve yoksunluk duygusu
 • Edilgenlik, kendi yaşamı ile ilgili kararlara katılmama
 • Plan yapamama ve karar verememe
 • Problem çözme ve karar verme yeterliliğinde azalma
 • Öz bakıma katılmama
 • Yaşamda anlam ya da amaç yokluğu
 • Uyku, iştah bozuklukları
 • Kişiler arası ilişkide yetersizlik
 • Sosyal çekilme
 • Rol ve ilişkilerden zevk almama
 • Yardım istemede yetersizlik
 • İntihar düşünceleri

Ümitsizlik hemşirelik tanısında beklenen sonuçlar

 • Hasta sorununu başkalarıyla açıkça paylaşır.
 • Yaşamı pozitif olarak gözden geçirir.
 • Yaşamın anlamını ve değerleri dikkate alır.
 • Şimdiki zaman hakkında iyimser duygular ifade eder.
 • Önemsediği kişilerle olumlu ilişkiler geliştirir.
 • Kendine ve başkalarına güvendiğini ifade eder.
 • Gerçekçi amaçlar belirtir.
 • Aktivitelerde bulunarak enerji düzeyinde artış olduğunu görür.
 • Geleceğe ilişkin olumlu beklentiler ifade eder.
 • Kendisiyle ilgili kararlar verir.
 • Diğer seçeneklerin farkına varmaya başlar.
 • Bakımın planlanmasına katılır.
 • Bakımı ile ilgili sorumluluk alır.
 • Gelecek ile ilgili planlamalar yapar.

Ümitsizlik tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın yeteneklerine uygun beklentiler belirlenir.
 • Hastanın bakıma katılımı ile ilgili olumlu geribildirim yapılır.
 • Hemşire, hastanın yaşadığı sorunları göz ardı etmeden kabul eder.
 • Hastanın mümkün olan ile olmayanları ayırt etmesi konusunda yardımcı olunur.
 • Fiziksel görünümü değerlendirilir. (Örn. postür, hijyen)
 • Hatanın amaç oluşturma, karar verme ve plan yapma yeteneği değerlendirilir.
 • Ulaşılamayan sonuçları hastanın başarısızlık olarak algılayıp algılamadığı izlenir.
 • Hastanın başarılarının yerine yetersizliklerini ön plana çıkarıp çıkarmadığını değerlendirilir.
 • Ümitsizlik duygusu, kendine değer vermede azalma ve intihar düşüncelerini gözlemlenir.
 • Potansiyel ümit kaynakları ön plana çıkarılır.
 • Hasta birey ve aile için hasta olmanın anlamı anlatılır.
 • Önceki baş etme yöntemleri ve bunların etkinliği değerlendirilir.
 • Hemşire, problem çözme becerilerini güçlendiren ve hastanın amaçlarına ulaşmasını destekleyen baş etme örüntülerini tanımlar.
 • Hastanın kendine olan güvenini ve yeterlilikleri güçlendirilir.
 • Hastanın değerleri, rolü ve yaşam amacına ilişkin doyumu arttırılır.
 • Problem çözme yeterliliği arttırılır.
 • Hastaya olumsuz duygularını ifade etme fırsatı verilir.
 • Hasta ile tedavi süreci ve durumu hakkında gerçekçi bir bakış açısı oluşturulur.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال