Güçsüzlük tanısı ve hemşirelik bakım planı

Güçsüzlük tanısı: Bireyin olaylar, durumlar üzerinde kontrolünün azalması, olmaması, yaşam şeklinin, amaçlarının, bakış açısının olumsuz etkilenmesi durumudur.

Güçsüzlük hemşirelik tanısı nedenleri

 • Sağlık bakım ortamı, hastalık, tedaviler, entübasyon, cerrahi girişimler,
 • Sürekli olumsuz geri bildirim alma,
 • Bilgilendirilmeme,
 • Onaylanmama,
 • Sevilmeme duygusu
 • Uzun süreli istismara uğrama,
 • Rol ve sorumluluklarını yerine getirmenin engellenesi.

Güçsüzlük hemşirelik tanısı tanımlayıcı özellikler

 • Durumları kontrol edememe,
 • Başkalarına bağımlı olma, edilgen davranma,
 • Öfke, anksiyete, huzursuzluk, tedirginlik yaşama,
 • Şiddet, saldırganlık davranışları gösterme.

Güçsüzlük hemşirelik tanısı beklenen sonuç

Bu tanı konduktan sonra 24 saat içinde hasta, bakım ve terapiler konusunda karar vermeye başlar ve başlangıç tavrı olarak gerçekçi bir ümit ve kişisel kontrol duygusu gösterir, kontrol edebileceği durumları belirtir.

Güçsüzlük tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın bireysel tercihleri, gereksinimleri, değerleri ve tutumlarını belirlenir.
 • Hastanın korkuyu ifade etme biçimi, olaylara tepki vermeme ve bilgiye karşı ilgisiz görünme durumu belirlenir.
 • Hastadan, bağımsız olarak gerçekleştirebileceği aktiviteleri belirlemesini istenir.
 • Olabildiğince, rutin olan uygulamalar, hijyen, diyet, aktiviteler, ziyaret saatleri ve tedavi zamanları ile ilgili seçenekler önerilir.
 • Uzak akrabalar ve ilgisiz tanıdıklar hastanın durumu hakkında bilgi rica ettiğinde, o bilgiyi paylaşmadan önce hasta ve aile üyelerine danışılır.
 • Uygun olduğu zamanlarda hastanın bakımına hasta yakını dahil edilir.
 • Hastanın yaşamının sonu ile ilgili dilekleri ve gerekiyorsa önerileri belgelenir.
 • Gelecek için, gerçekçi düzeyde umut düzeyi sağlanır.
 • Zaman zaman hasta, geleceğe ilişkin düşüncelerini yönlendirmesi için cesaretlendirilir.
 • Destek sistemlerini belirlenir, gerektiğinde uygun kişi ve kaynaklardan destek alınır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال