Etkisiz inkar hemşirelik bakım planı

Etkisiz inkar: Sağlığındaki bozulmayı gösteren bir durumu ya da belirtileri görmeyen / tanımayan ya da bunları azımsayan bireylerdeki durumdur.

Etkisiz inkar nedenleri

 • Hasta olmayı kabullenememe.
 • Hastalıkla ilgili daha önceki olumsuz yaşantılar.
 • Hasta olma ile ilgili yaşanan anksiyete ve korku.
 • Hastalığın neden olduğu kayıplar.

Etkisiz inkar tanımlayıcı özelikler

 • Hastalığın belirtilerini küçümseme.
 • Hastalığın belirtilerini görmezden gelme.
 • Hastalığın yaşamı üzerindeki etkilerini kabul etmeme.
 • Bakım almayı reddetme ya da erteleme.
 • Yaşadığı korkuyu sözel olarak ifade edememe.
 • Sıkıntı veren durumları konuşurken önemsemediğini gösteren ifadeler kullanma.

Etkisiz inkar beklenen sonuçlar

 • Hasta içinde bulunduğu durumun önemini - ciddiyetini gerçekçi biçimde ifade eder.
 • Yaşadığı belirtilerle ilgili korku, anksiyete, endişeye ve kaygılarını paylaşır.
 • Yaşadığı sorunlarla ilgili umutlarını belirtir.
 • Yardım almayı kabul eder.

Etkisiz inkar hemşirelik girişimleri

 • Hastanın durumla ilgili algısı tanımlanır.
 • Kullanılan inkarın derecesi belirlenir.
 • Hastanın belirtilerle ilgili yorumlarının gerçeklik derecesi belirlenir.
 • Hastanın, hastalığın yaşantısına etkisi ile ilgili değerlendirmeleri belirlenir.
 • Güvenli, tehdit edici olmayan ortam sağlanır.
 • Hastaya yaşadığı duyguları ifade etme fırsatları sunulur.
 • Hastanın görüşleri yargılamadan dinlenir.
 • Hastanın davranışlarının, mevcut durum üzerine etkileri tartışılır.
 • Hasta güçlü yönlerini konuşmaya yönlendirilir.
 • Hastanın farkında olmadığı güçlü yönlerini ona göstermek için çalışmalar yapılır.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال