Hemşirelikte kişiler arası ilişkiler sınav soruları

Hemşirelik derslerinden biri olan Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler dersine ait vize ve final sınavlarında çıkabilecek soru ve cevaplar aşağıda yer almaktadır.

Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler Sınav Soruları

1)Bebeklerde iletişim nasıl olur?

2)Oyun çocuğunun iletişimi nasıldır?

3)Hatalı ebeveyn davranışları nelerdir?

4)Terminal dönemdeki hasta ve aile ile iletişimde hemşirelik yaklaşımı nasıl olmalıdır?

5)Terminal dönemdeki hastada görülen soru sorma durumunda hemşirelik uygulaması nasıl olmalıdır?

6)Durumu ağır olan hastaların ailelerine yönelik hemşirelik uygulamalarında önerilen yollar ve yöntemler nelerdir?

7)Travma yaşamış bireylerle hemşire nasıl iletişim kurmalıdır?

8)Bilinci kapalı bireyle iletişimde hemşirelik uygulaması nelerdir?

9)Görme sorunu olan hastalarla iletişim kuracak olan hemşire nelere dikkat etmelidir?

10)İnsanı anlamada hemşirenin rolü nedir?

11)Günümüzde hemşirelerden insanlara yönelik nasıl bir yaklaşım beklenmektedir?

12)Hasta yararına iletişim kurabilmesi için hemşirenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

13)Hemşirelikte iletişim kavramını nedir?

14)Hemşirenin iletişimde profesyonel yaklaşım gösterdiğini belirten unsurlar nelerdir?

15)Profesyonel iletişim yaklaşımında hangi unsurlar hemşirenin iletişim kalitesini ve yaklaşımını olumsuz etkiler?

Sınav bitti. Cevaplar için aşağıya bakınız.

1)Bebeğin iletişim kurma yolu ağlama ve kendine özgü sesler çıkarmadır. Alıcı olarak, ses, renkli-hareketli-ışıklı uyaranlar beden temasını mesaj olarak alır.

2)Oyun çocuğu, en doğal iletişimini oyun yoluyla kurar. Kişiler değil mesajlar önemlidir. Olumsuz etkileşimleri genelleyebilir. Oyun empati-iletişim-anlaşma aracı olarak kullanabilir. Alışkanlıkları önemlidir.

3)Çocuğun konuşması yerine ebeveynler konuşabilmektedir. Sözü yarıda kesilip cümle tamamlanabilmektedir. Çocuğun sözü kesilip başka konuya geçilebilmektedir.

4)Terminal dönemde ele alınmayan öfke, kişiyi depresyona adım adım yaklaştıran etkendir. Öfkenin anlaşılması, boşalmasının sağlanması, hastaya bakım verenlere güç kazanabilmeleri için destek olunması önemli bir hemşirelik yaklaşımlarıdır.

5)Sorulara cevap vermeden önce hastanın ne hissederek ve nasıl bir cevap bekleyerek soruyu sorduğunun değerlendirilmesi önemlidir. Bu durumda hemşirenin soruyu cevaplamaktan çok yardım etme sorumluluğu söz konusudur.

6) Ailenin kederini tanıma, Cihazları tanıtma ve açıklama, Bilinen kelime ve kavramlar kullanma, Ailenin odaklaştığı noktayı daraltma, Yapay krizleri önleme, Ailenin bakım görevlerini seçmeye yardım, Ailenin yardım bulmasına yardımcı olma, Evdeki rol değişikliklerini tanıma ve Destekleyici moral verme adımlarını içerir.

7)Travmanın hemşire için büyük ya da küçük oluşu değil, karşımızdaki tarafından nasıl yaşandığı önem taşımaktadır. Duygu boşalımı sağlanmalı, travmaya yönelik kaygı azalmıyorsa, birey psikiyatrik yardım almaya yönlendirilmelidir.

8)Bilinci kapalı bireylerin ailelerine hastalarının onları anlayabilme olasılığı olduğu anlatılmalı hasta ile konuşmaları planlanmalıdır. Bu her iki taraf için de yararlı olacaktır.

9)Böyle durumda sözel iletişim ve dokunma ön plana çıkmaktadır. Ses tonu, vurgular, kelimelerin seçimi daha da önem kazanır. Konuşma, sessiz, sakin bir ortamda yapılmalı.

10)“ Homeostatik düzeyi ya da davranışsal dengeyi sağlama” şeklinde tanımlamışlardır.

11)Günümüzde, hemşirelerden iyi niyetli, ilgili, sevecen, şefkatli yaklaşım yerine, planlı, amaçlı, hasta yararına yaklaşım beklenmektedir.

12)Hasta yararına iletişim kurabilmek için:


13)İletişim, hemşirelik mesleğinde sistemde bozulan dengeyi sağlamak amacıyla kullanılan tüm süreçlerin temelidir. Hemşireler iletişim aracılığı ile yardım ilişkisi kurarlar, problemleri tanımlama ve stresle baş etme, problem çözmede iletişim tekniklerini kullanırlar.

14)Profesyonellik yetişkin davranışı gerektirir,  bu nedenle mesleki ilişkilerde şu unsurlar bulunur:


15)Profesyonelliği zedeleyen yaklaşımlar:


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال