Baş etmede güçlendirilmeye hazır oluş hemşirelik bakımı

Bireyin iyilik halini devam ettirmede yeterli olduğu veya bu konuda güçlendirilmeye istekli davrandığı durumlarda “Baş etmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş” hemşirelik tanısı konulur.

“Baş etmede güçlendirilmeye hazır oluş” hemşirelik tanısı sebepleri

  • Bireysel istek
  • Çevresel değişimler
  • Psikolojik değişmeler
  • Fiziksel değişimler
  • Çevrenin teşviği

“Baş etmede güçlendirilmeye hazır oluş” tanısı belirtileri

  • Bireyin sözel istekleri
  • Bireyin oluşan değişimlere ayak uydurma isteği
  • Bireyin kendinde var olan gücü fark etmesi ve kabul etmesi
  • Bireyin değişimi kabul etmesi
  • Bireyin kendine olan inancının tam olması
  • Bireyin başarabileceğine inanması
  • Bireyin değişime hazır olması
  • Bireyi teşvik eden kişilerin var olması

“Baş etmede güçlendirilmeye hazır oluş” tanısı hemşirelik girişimleri

  • Değişimin esnek bir süreç olduğu bireye anlatılır.
  • Değişimin herkes için olduğu belirtilir.
  • Kişinin isteği ön plana çıkarılır. (Baş edebilme isteği)
  • Bireyin içindeki “başarabilirim” inancının eyleme dökülmesi için birey desteklenir.
  • Kişide gelişebilecek anksiyete, stres, huzursuzluk, korku gibi duyguların varlığı gözlemlenir.
  • Kişiyi olumsuz yönde etkileyebilecek tüm duylar minimum düzeyde tutulur.
  • Birey gerek ailesi gerekse sağlık çalışanları tarafından desteklenir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال