Aile baş etmesinde yetersizlik hemşirelik bakımı

İçsel veya dışsal olarak herhangi bir stresör ile karşılaştığında stresörü yönetme becerisinde yetersiz kalınması halidir.

İçsel veya dışsal olarak herhangi bir stresör ile karşılaştığında stresörü yönetme becerisinde yetersiz kalınması halidir. Fiziksel, psikolojik veya bilişsel yetersizlik sebebi ile bu hali yaşayan ailedeki duruma aile baş etmesinde yetersizlik adı verilir.


''Aile baş etmesinde yetersizlik'' belirtileri nelerdir?

 • Aile üyelerine düşmanlık hissetme

 • Depresyon, ajitasyon, reddetme, hoşgörüsüzlük

 • Aile üyelerinin kendisini ifade edememesi

 • Eş şiddetine maruz kalma

 • Bireyin bakımından ihmalkar olma

 • Sağlık problemindeki gerçeğin çarpıtılması hali


''Aile baş etmesindeki yetersizlik'' sebepleri nelerdir?

 • Aile üyelerinin gerçekçi olamayacak beklentilerine bağlı olarak

 • Aile içerisinde iletişim ve ifade kopukluklarına bağlı olarak

 • Kendi ebeveyni ile daha önce başına gelmiş istismar içeren bir öyküsünün bulunmasına bağlı olarak

 • Aile üyelerinin rol ve sorumluluklarını yerine getirmemesine bağlı olarak

 • Herhangi bir kronik veya akut hastalığına bağlı olarak

''Aile baş etmesindeki yetersizlik'' hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Aile üyelerinin sağlıksız baş etme davranışları keşfedilir ve değerlendirilmelidir.

 • Geçmişte olan ve şimdiki hali ile aile düzeni hakkında detaylıca konuşulmalıdır.

 • Aileden ve kendinden beklenen beklentilerin ifade edilmesi adına cesaretlendirilmelidir.

 • Aile üyelerinin birbirlerini suçlamalarına engel olunmalıdır. Ancak kızgınlığını ifade etmesine izin verilmelidir.

 • Eğer aile içerisinde istismar oluşmuşsa bu konu hakkında yasalar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır, açık ve önyargısız bir şekilde yaklaşılmalıdır, durumu gerçekler çerçevesinde değerlendirilmeye cesaretlendirilmelidir.​

KAYNAK: Hemsire.Com


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال