Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma hemşirelik bakımı

“Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma” hemşirelik tanısı, birbirlerini destekleyen ve olumsuz iletişim kurmakta olan aile üyelerinin olmadığı durumlardaki konulan tanıdır.

“Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Aile üyeleri arasındaki karşılıklı oluşması gereken güvenin sağlanamaması
 • Maddi olarak yaşanan zorluklar
 • Psikolojik sebepler
 • Çevresel etmenler
 • Aile içindeki sınırların belirlenememesi
 • Aile içi şiddet (Şiddet riski hemşirelik bakımı)
 • Cinsiyet ayrımının yapılması
 • Aile içi iletişimin etkili bir şekilde kurulmaması (Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma)
 • Aile üyeleri arasındaki birbirine olan tahammül sınırın düşmesi
 • Aile üyelerine dışarından gelen olmuşuz yönde destek

“Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Aile içi çatışma
 • Aile üyelerinin birbirlerini desteklememesi
 • Aile bireylerinin başına gelen boşanmalar
 • Çocukların psikolojik yönden olumsuz etkilenmesi (okul başarısı düşük, içine kapanık, şiddete oldukça yatkın nesillerin yetişmesi)
 • Cinsiyet ayrımının izlenmesi
 • Kişilerin sözel ifadeleri
 • Olumsuz iletişim
 • Güvensizlik
 • Tahammülsüzlük

“Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Aile üyelerinin etkili iletişim kurmaları sağlanmalıdır.
 • Aile üyeleri arasındaki oluşan sorunlar belirlenmelidir.
 • Belirlenen sorunlar neticesinde aile üyelerinin tam olarak katılımı ile çözümler üretilmelidir.
 • Aile içi sınırlar belirlenmelidir.
 • Aile üyelerinin görevleri cinsiyet ayrımına neden olamayacak şekilde planlanmalıdır.
 • Aile üyelerinin arasında sağlam bire güven bağı kurulmalıdır.
 • Aile üyelerinin dışarıdan herhangi bir yönlendirilmelere karşı maruz kalmamaları talep edilmelidir.
 • Eğer gelecek destek olumlu bir destek ise dışarıdan da destek alınabilir. (sözü geçen bireylerin arayı bulması gibi)
 • Çocukların bozulan aile içi süreçlerden olumsuz yönde etkilenebileceği ebeveynlere anlatılmalıdır.
 • Çocukların herhangi bir fiili veya sözlü kavgaya şahit olmamaları gerektiği anlatılmalıdır.
 • Aile üyeleri arasındaki saygı korunmalıdır.
 • Aile üyelerine gerektiği takdirde aile terapileri desteği almaları telkininde bulunulmalıdır.
 • Aile üyelerinin birlikte sıkılmadan yapabilecekleri aktivite programları oluşturulmalıdır.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال