Riskli sağlık davranışları hemşirelik bakımı

Yaşam şeklini ve davranışlarını sağlık durumundaki olumsuz bir değişiklik neticesinde değiştiremeyen, sağlığına dikkat etmeyen, sağlık durumunu iyileştirecek ya da koruyacak önlemleri almayan kişiye “Riskli Sağlık Davranışları” hemşirelik tanısı konulur.

“Riskli sağlık davranışları” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Bireyin sağlık durumundaki değişimi azımsaması
 • Bireyin sağlık problemlerini önleyici eylemlerde bulunmaması

“Riskli sağlık davranışları” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Sağlık bakımına yönelik olumsuz tutum ve davranış sergileme
 • Ekonomik sıkıntı çekmesi
 • Çoklu sorumluluklar
 • Çoklu stresörler
 • Sosyal desteğin yetersiz olması
 • Kaynakların yetersiz olması
 • Okur yazarlık seviyesinin düşük düzeyde olması

“Riskli sağlık davranışları” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Kişinin bilgi eksikliği giderilir.
 • Hastayla açık ve sade bir dille konuşulur.
 • Hastaya uygun örnekler verilerek durumu resimlerle izah edilebilir.
 • Uygulayarak gösterilir ve hastanında uygulaması istenir.
 • Sağlığı geliştirme kararları verilirken hastada dahil edilir. (Sağlığı geliştirme davranışları)
 • Kişinin sağlığını geliştirici seçenekler (Egzersiz, sağlıklı beslenme, ilaç tedavisi vb.) belirlenir.
 • Hastanın özel istekleri varsa seçeneklere eklenir.
 • Hastanın değişime hazır oluşu değerlendirilir.
 • Hastanın davranış değişimini ne kadar önemsediği tespit edilir.
 • Ortak amaç belirlenir ve eylem planı uygulanır.
 • Hastayla iyi ve güvenilir iletişim kurulur.
 • Belirli zamanlarda kişi gözlemlenerek değişimin durumu değerlendirilir, varsa kişinin sıkıntıları, sorunları paylaşılır, sorularına cevap verilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال