Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski

Hastanın gastrointestinal sistemdeki oksijenlenmenin olduğu durumda “Etkisiz Gastrointestinal Doku Perfüzyonu Riski” hemşirelik tanısı konulur.

“Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski” tanısının nedenleri

 • Abdominal anevrizma

 • Damarsal hastalıklar

 • Protrombin zamanında bozulmalar

 • Gastrointestinal kanama

 • Cinsiyet  faktörü (kadın cinsiyette daha fazla)

 • 60 yaş üstü olma

 • Anemi

 • Diyabetes mellitus

 • Koagulopati (pıhtılaşma bozuklukları)

 • Gastrointesinal hastalıkların olması

 • Karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar

 • Stroke (inme)

 • Miyokard enfaktüsü (MI)

 • Renal yetmezlikler

 • Hipotansiyon


“Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski” tanısında uygulanacak hemşirelik girişimleri

 • Kişi gastrointestinal kanamalar yönünden takip edilir.

 • Kişinin sık sık yaşamsal bulgularının takibi yapılır.

 • Kişinin etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski anemiden kaynaklanıyor ise hekim istemine göre kan transfüzyonu başlatılır.

 • Kişinin stroke (inme), diyabetes mellitus, miyokard enfaktüsü gibi etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonuna neden olacak durumları önceden önlenmelidir. Erkenden tespit edilmelidir.

 • Kişi şok belirtileri yönünden sürekli takip edilir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال