Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski

Hastanın gastrointestinal sistemdeki oksijenlenmenin olduğu durumda “Etkisiz Gastrointestinal Doku Perfüzyonu Riski” hemşirelik tanısı konulur.

“Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski” hemşirelik tanısının nedenleri

 • Abdominal anevrizma
 • Damarsal hastalıklar
 • Protrombin zamanında bozulmalar
 • Gastrointestinal kanama
 • Cinsiyet  faktörü (kadın cinsiyette daha fazla)
 • 60 yaş üstü olma
 • Anemi
 • Diyabetes mellitus
 • Koagulopati (pıhtılaşma bozuklukları)
 • Gastrointesinal hastalıkların olması
 • Karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar
 • Stroke (inme)
 • Miyokard enfaktüsü (MI)
 • Renal yetmezlikler
 • Hipotansiyon

“Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski” tanısında uygulanacak hemşirelik girişimleri

 • Kişi gastrointestinal kanamalar yönünden takip edilir.
 • Kişinin sık sık yaşamsal bulgularının takibi yapılır.
 • Kişinin etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski anemiden kaynaklanıyor ise hekim istemine göre kan transfüzyonu başlatılır.
 • Kişinin stroke (inme), diyabetes mellitus, miyokard enfaktüsü gibi etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonuna neden olacak durumları önceden önlenmelidir. Erkenden tespit edilmelidir.
 • Kişi şok belirtileri yönünden sürekli takip edilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال