Aktivite intoleransı hemşirelik bakımı

Bireyin istenen ya da gerçekleşen düzeyde aktiviteye dayanma ile ilgili fizyolojik kapasitesinde bir azalma olmasıdır. Fiziksel kondüsyonu bozulan bir bireyde tanımlanan tanısal bir karardır. Bu birey dayanıklılığı ve gücü artıracak tedavilere alınabilir. Aktivite intoleransı istirahatla geçer ve amaç aktivite toleransını artırmaktır.

Aktivite intoleransı” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Dispne (solunum hızının aşırı artması) (Solunum tipleri ve özellikleri)
 • Yüzeyel solunum (solunum hızının azalması)
 • Nabız sayısının azalması (Nabız çeşitleri ve özellikleri)
 • Nabız sayısının aşırı artması (aktiviteden sonra aktivite öncesi durumuna dönmede yetersizlik)
 • Kan basıncının aktivite ile artmaması
 • Solgunluk ya da siyanotik görünüm
 • Baş dönmesi

Aktivite intoleransı hemşirelik tanısı nedenleri

 • Konjenital kalp hastalığı
 • Kardiyomyopatiler (kalp kapak hastalıkları)
 • Miyokard enfarktüsü
 • Ritm bozuklukları
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • Dolaşımla ilgili hastalıklar (anemi, hipovolemi)
 • Akut ya da kronik enfeksiyon
 • Metabolik ve endokrinal bozukluklar
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Obezite
 • Dengesiz beslenme ya da yetersiz beslenme
 • Değişken hava durumları (özellikle nemli ve sıcak havalar)
 • Yaşlılık durumu (kas-kemik yetersizlikleri)

Aktivite intoleransı hemşirelik girişimleri

 • Bireyin aktiviteye verdiği tepkiler izlenir.
 • Dinlenme halindeyken solunum, kan basıncı ve nabız alınır.
 • Aktivite gerçekleştikten üç dakika sonra solunum, kan basıncı ve nabız tekrar alınır; dinlenme durumundaki sonuçlarla karşılaştırma yapılır.
 • Karşılaştırmada aşırı değişkenlik varsa aktiviteye ara verilir; karşılaştırmada değişkenlik yoksa aktiviteye devam edilir ve bunlar kaydedilir.
 • Yatak istirahatında uzun süre kalan bireyler için günde en az iki kez ROM egzersizleri başlatılır.
 • Aktiviteyi artırmayı cesaretlendirilerek bireyin yanında olunur.
 • Bireye aktivite programının ve aktivitenin devamlılığının gerekçeleri açıklanır.
 • Bireye rahat ayakkabılar giyilmesi özendirilerek gerekçeleri açıklanır.
 • Fazla aktivite sırasında kontrollü solunun teknikleri (diyaframatik solunum) kullanması özendirilir ve nasıl yapacağı konusunda bilgilendirme yapılır.
 • Solunum kaslarının rahatlatılması için alt ve üst ekstremitelerin nasıl kullanacağı konusunda bilgi verilir gerekirse gösterilir.
 • Bireyin enerjisini koruma yöntemleri açıklanır.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال