İlişkilerde güçlenmeye hazır oluş hemşirelik bakımı

Kişinin duygusal manada veya arkadaşlık anlamında ilişkisinin iyi olması ve bu durumu dahada güçlendirmek istediğinde “İlişkilerde Güçlenmeye Hazır Oluş” hemşirelik tanısı konulur.

“İlişkilerde güçlenmeye hazır oluş” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Var olan durumdan kişinin memnun olmaması
 • Kişinin kendinde daha fazlasını yapabileceğini görme
 • Kişinin istekleri
 • Kişinin var olan durumdan yeterli hazzı alamaması

“İlişkilerde güçlenmeye hazır oluş” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Bireyin sözel ifadeleri
 • Bireyin var olan durumdan yeterli hazzı duymadığını ifade etmesi
 • Bireyde gözlemlenen memnuniyetsizlik
 • Eşlerin ilişkilerinde güçlenme olmasını istemesi
 • Eşlerin birbirine karşılıklı saygı ve sevgi ile yaklaşması
 • Eşler arası paylaşımların sık olması
 • Eşler arası ortaklıkların sık yapılması
 • Eşlerin birbirlerini önemsemesi ve değer vermesi
 • Eşlerin gerektiğinde birbirlerinin eksiklerini ve hatalarını kapatmaları
 • Eşlerin veya arkadaşların birbirlerinden daha fazla doyum almak istediklerinin dile getirmeleri

“İlişkilerde güçlenmeye hazır oluş” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Kişilerin kendilerini ifade etmelerine imkan sağlanır.
 • Kişilerin kendilerini eksik gördüğü konular tespit edilmelidir.
 • Kişilerin veya eşlerin aralarındaki uyumu arttıracak her durum desteklenir.
 • Eşlerin rol ve sorumlulukları istekleri doğrultusunda düzenlenir.
 • Arkadaşların birbirlerine karşı benimsedikleri görevler kişilerin beklentileri yönünde düzenlenir.
 • Kişilerin değişime hazır olup olmadığı ve uyum sağlayıp sağlayamayacakları gözlemlenmelidir.
 • Kişiler yapacakları uygulamalarda cesaretlendirilmelidir.
 • Kendilerinde başarabileceklerine dair gücü görmeleri için ortam oluşturulur.
 • Değişimden önce kişilerin mevcut durumlarından mutlu olup olmadığı sorgulanmalıdır.
 • Kişilerde yaşanılan değişimlerden sonra kişilerin mevcut durumdan memnun olup olmadıkları sorgulanır.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال