Durumsal düşük benlik saygısı hemşirelik bakımı

Kendisinde daha önceden olumlu benlik saygısı olmasına rağmen olumsuz bir durum ile karşılaşınca duruma tepki olarak kendisi hakkında negatif duygular yaşayan bireye “Durumsal Düşük Benlik Saygısı” hemsirelik tanısı konulur.

“Durumsal düşük benlik saygısı” tanısının belirtileri

 • Daha önce kendisini olumlu değerlendiren kişinin yaşanan duruma karşı olumsuz değerlendirme yapması

 • Kendi duygularını olumsuz olacak şekilde ifade etmesi

 • Sosyal izolasyon

 • Hastanın kendine önem vermemesi, kendini sürekli ihmal etmesi

 • Kendisini olayları çözemeyecekmiş gibi görmesi

 • Utanç ve suçluluk ifadelerinde bulunması


“Durumsal düşük benlik saygısı riski” tanısının amaçları

 • Bireyin kendini olumlu şekilde yorumlayabilmesini sağlamak

 • Bireyin kendi olumlu yönlerini görebilmesini sağlamak

 • Gelecek kaygısı taşımamasını sağlamak

 • Bireyin gelecekten umutlu olmasını sağlamak

 • Bireyin özgüvenini kaybetmemesini sağlamak


“Durumsal düşük benlik saygısı” tanısının sebepleri

 • Vücut işlev ve fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak

 • Kendisi için önemli bir kişiden ayrılması sonucu

 • Olumlu geri bildirim yokluğuna bağlı olarak

 • Kişiler arasındaki iletişim kopukluğuna bağlı olarak

 • İşin veya çalışma yeteneğinin kaybı sonucu

 • Okulda başarısız olmaya bağlı olarak

 • Kendisinden gerçek üstü beklentilerin olması

 • Belirli bir konuda bağımsızlığın kaybolması


“Durumsal düşük benlik saygısı” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Bireye duygularını ifade etmesi için imkan verilir.

 • Bireyin değişime uyum sağlayabileceği ve başarılı olabileceği anlatılır.

 • Gelecekte olacak işler için olumlu düşünceler ile kişi desteklenir.

 • Başarılı sağlayabileceği bir yeteneği üzerine yoğunlaşılır.

 • Hastaya yüklenen gerçek üstü beklentiler tespit edilir ve olması mümkün olan beklentiler üzerinde durulur.

 • Hasta şimdiki davranışını ve sonuçlarını takip etmesi için cesaretlendirilir.

 • Bir durumda kendi kontrolünü ve sorumluluğunu tanımasına yardım edilir.

 • İhtiyaç halinde toplumsal kaynaklara başvurma konusunda bilgilendirilir ve cesaretlendirilir.


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال