Durumsal düşük benlik saygısı hemşirelik bakımı

Kendisinde daha önceden olumlu benlik saygısı olmasına rağmen olumsuz bir durum ile karşılaşınca duruma tepki olarak kendisi hakkında negatif duygular yaşayan bireye “Durumsal Düşük Benlik Saygısı” hemşirelik tanısı konulur.

“Durumsal düşük benlik saygısı (riski)” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Daha önce kendisini olumlu değerlendiren kişinin yaşanan duruma karşı olumsuz değerlendirme yapması
 • Kendi duygularını olumsuz olacak şekilde ifade etmesi
 • Sosyal izolasyon
 • Hastanın kendine önem vermemesi, kendini ihmal etmesi
 • Kendisini olayları çözemeyecekmiş gibi görmesi
 • Utanç ve suçluluk ifadelerinde bulunması

“Durumsal düşük benlik saygısı (riski)” hemşirelik tanısı amaçları

 • Bireyin kendini olumlu şekilde yorumlayabilmesini sağlamak
 • Bireyin kendi olumlu yönlerini görebilmesini sağlamak
 • Gelecek kaygısı taşımamasını sağlamak
 • Bireyin gelecekten umutlu olmasını sağlamak
 • Bireyin özgüvenini kaybetmemesini sağlamak

“Durumsal düşük benlik saygısı (riski)” hemşirelik tanısı sebepleri

 • Vücut işlev ve fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak
 • Kendisi için önemli bir kişiden ayrılması sonucu
 • Olumlu geri bildirim yokluğuna bağlı olarak
 • Kişiler arasındaki iletişim kopukluğuna bağlı olarak
 • İşin veya çalışma yeteneğinin kaybı sonucu
 • Okulda başarısız olmaya bağlı olarak
 • Kendisinden gerçek üstü beklentilerin olması
 • Belirli bir konuda bağımsızlığın kaybolması

“Durumsal düşük benlik saygısı (riski)” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Bireye duygularını ifade etmesi için imkan verilir.
 • Bireyin değişime uyum sağlayabileceği ve başarılı olabileceği anlatılır.
 • Gelecekte olacak işler için olumlu düşünceler ile kişi desteklenir.
 • Başarılı sağlayabileceği bir yeteneği üzerine yoğunlaşılır.
 • Hastaya yüklenen gerçek üstü beklentiler tespit edilir ve olması mümkün olan beklentiler üzerinde durulur.
 • Hasta şimdiki davranışını ve sonuçlarını takip etmesi için cesaretlendirilir.
 • Bir durumda kendi kontrolünü ve sorumluluğunu tanımasına yardım edilir.
 • İhtiyaç halinde toplumsal kaynaklara başvurma konusunda bilgilendirilir ve cesaretlendirilir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال