Sosyal etkileşimde bozulma hemşirelik bakımı

Kişiler arası ilişkilerden, etkileşimlerden karşı taraftan yetersiz düzeyde, olumsuz tepkiler alan ve bu riski taşıyan kişilere “Sosyal Etkileşimde Bozulma” hemşirelik tanısı konulmalıdır.

“Sosyal etkileşimde bozulma” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Kalıcı ilişkiler kuramamak
 • Sosyal izolasyon, içe kapanıklık ve insanlardan uzak durma
 • Diğer kişilerle problemler yaşaması
 • Yaşadığı problemler için sürekli karşı tarafı suçlama
 • İş hayatında kişilerarası güçlükler yaşaması
 • Yanlış anlaşılma duygusu

“Sosyal etkileşimde bozulma” hemşirelik tanısı nedenleri

 • Kişinin fiziksel hareketlilik ve enerjinin sınırlanması
 • Kişinin vücut fonksiyonlarının kaybı veya hastalığa bağlı utanma, sıkılma hali
 • Kişinin hastalıkları sonucu oluşan fiziksel yetersizliklerinin sonucu iletişimin engellenmesi
 • Tedavi amaçlı izolasyon
 • İnsanlardan soğuma
  • Güvensizlik
  • Şüphecilik
  • Egosentrik davranma vb.
 • Depresyon
 • Yakın birinin kaybı
 • Agresif davranışlar
 • Anksiyete
 • Halüsinasyon görme
 • Kabul görmeyen katı inanışlar
 • Mantıksız fikirler
 • Sosyal becerilerin olmaması
 • Dil farkı
 • Kültür farklılığı

“Sosyal etkileşimde bozulma” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Destekleyici ilişki sağlanır.
 • Problem yaşamada stresin önemli bir etken olduğu vurgulanır.
 • Sağlıklı savunmalar desteklenir.
 • Olumlu, işe yarayan davranışlar pekiştirilir.
 • Yeni sosyal davranışlar denemesi için kişi değerlendirilir.
 • Kabul gören belirli davranışlar için (selam verme, tebrik etme vb.) rol model olunur.
 • Kişiyi anlamaları ve desteklemeleri için aile fertleri, yakınları cesaretlendirilir.
 • Günlük aktiviteler planlanır ve başarıya odaklanır.
 • İyi bir iletişim için nasıl davranış sergilemesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.
 • Anksiyetenin belirtileri ve stresi giderme yöntemleri anlatılır.
 • Kişiyi sert-yıkıcı şekilde eleştirilerden kesinlikle uzak durulur.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال