Dayanma gücünde güçlenmeye hazır oluş hemşirelik bakımı

Yaşanmış olan olumsuz olay karşısında bireyin olayı olumsuz yorumlamamasını devam ettirmek için “Dayanma Gücünde Güçlenmeye Hazır Oluş” hemşirelik tanısı konulur.

 “Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş” hemşirelik tanısının sebepleri nelerdir?

 • Kişisel istek

 • Bireyin sağlık çalışanına danışması

 • Bireyin başarmaya olan inancı


“Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş” hemşirelik tanısının belirtileri nelerdir?

 • Kişinin olumsuz tutuma anlayışla yaklaşması

 • İçsel çatışmayı yönetebilmesi
 • Baş etme gücünün yerinde olması

 • Dayanma gücünde artma istediğinin olduğunu sağlık çalışanına ifade etmesi

 • Destek sistemlerini bilmesi

 • Sosyal aktivitelere katılım sağlaması

 • Kendini dış ortama karşı izole etmemesi

 • Herhangi olumsuz durumun varlığı

 • Sorumluluk alabilmesi

 • Bireyin iletişiminin iyi olması


“Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş” tanısı hemşirelik girişimleri nelerdir?

BAKINIZ: “Dayanma Gücünde (Esneklikte) Bozulma”

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال