Dayanma gücünde güçlenmeye hazır oluş hemşirelik bakımı

Yaşanmış olan olumsuz olay karşısında bireyin olayı olumsuz yorumlamamasını devam ettirmek için “Dayanma Gücünde Güçlenmeye Hazır Oluş” hemşirelik tanısı konulur.

“Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş” hemşirelik tanısı sebepleri

 • Kişisel istek
 • Bireyin sağlık çalışanına danışması
 • Bireyin başarmaya olan inancı

“Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Kişinin olumsuz tutuma anlayışla yaklaşması
 • İçsel çatışmayı yönetebilmesi
 • Baş etme gücünün yerinde olması
 • Dayanma gücünde artma istediğinin olduğunu sağlık çalışanına ifade etmesi
 • Destek sistemlerini bilmesi
 • Sosyal aktivitelere katılım sağlaması (Eğlence aktivitesinde eksiklik hemşirelik bakımı)
 • Kendini dış ortama karşı izole etmemesi
 • Herhangi olumsuz durumun varlığı
 • Sorumluluk alabilmesi
 • Bireyin iletişiminin iyi olması

“Dayanma gücünde (esneklikte) güçlenmeye hazır oluş” tanısı hemşirelik girişimleri


>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال