Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma hemşirelik bakımı

Bireyin karşılaştığı herhangi bir olumsuz duruma olumlu tepki gösteremediğinde “Dayanma Gücünde (Esneklikte) Bozulma” hemşirelik tanısı konulur. Kişinin olayla ilgili baş etme yetisi azalmaya başlamıştır.

“Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma (ve riski)” hemşirelik tanısı sebepleri

 • İlaç kullanımı
 • Şiddete maruz kalma
 • Psikolojik bozulma yaşamak
 • Cinsiyet
 • Destek sistemlerinin yetersiz oluşu
 • Geniş (kalabalık) aile ortamı
 • Anne babanın eğitim düzeylerinin düşük olması
 • Çevresel faktörler
 • Yetersiz dürtü
 • Sık sık bunalım yaşaması
 • Olumsuz tepkilerle çok sık karşılaşma
 • Maddi yönden güçlükler çekme
 • Olumsuz durumun devamlılığı
 • Birden fazla olumsuz durumla karşı karşıya kalma
 • Bireyin yaşamını etkileyen yeni bir olumsuz olayın varlığı

“Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma (ve riski)” hemşirelik tanısı belirtileri

 • Tahammülsüzlük hali
 • Aktivite azlığı
 • Çevreye olan ilginin azalması
 • Depresyon
 • Kişinin kendini dış ortamdan soyutlaması (izolasyon)
 • Sağlığı etkili şekilde yürütememe
 • Stres
 • Anksiyete
 • Benlik saygısında düşüklük
 • Yapılan eleştirileri kabul etmeme
 • Yapılan eleştirilere aşırı tepki gösterme
 • Yeniliklere ve değişime kapalı olmak

“Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma (ve riski)” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın destek sistemlerinin varlığı belirlenir.
 • Hastanın fazla ilaç kullanımı var ise ilaç kullanımı yeniden düzenlenir. (Akılcı ilaç kullanımı)
 • Şiddete uğruyor ise hastane polisine ya da kolluk kuvvetlerine bildirilir ve yasal işlem başlatılır.
 • Dayanma gücünü olumsuz etkileyebilecek çevresel faktörler en aza indirgenir.
 • Birey maddi zorluklar yaşıyor ise iş bulması konusunda desteklenir ve cesaretlendirilir.
 • Bireyin başarılı olduğu alanlara yönelmesi önerilir. (Birey başarı öyküsü sağladıkça düşük benlik saygısı yerini güçlü benlik saygısı alacaktır.)
 • Kişi için özel aktivite programları hazırlanır.
 • Kişinin kendini dış ortamdan soyutlamasına fırsat verilmemelidir.
 • Anksiyete ve stres durumu minimum düzeye indirgenir.
 • Hasta depresyon bulguları yönünden sürekli takip edilir.
 • Birey kendine yapılan eleştiri ve yorumlara karşı daha kabul edilebilir yaklaşması sağlanır.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال