Bilgi eksikliği hemşirelik bakımı

Kişinin durumuyla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı durumlarda “Bilgi Eksikliği” hemşirelik tanısı konulur.

“Bilgi eksikliği” tanısının sebepleri nelerdir?

 • Bireyin eğitim durumu

 • Bireyin zihinsel gelişimi

 • Kişiye yeterli düzeyde bilginin verilmemesi

 • Zaman kısıtlaması

 • Bilinç durumu

 • Kişinin bilgiyi ve öğrenmeyi reddetmesi

 • Algılamada bozukluklar

 • Kişiye verilen bilgiye kişinin ihtiyacı olmaması (kişi bilgiye kendini kapatır)

 • Bilgi aktarma şeklinin yanlış olması

 • Doğru ortamda bilgi aktarmama (uyaranların çok olduğu bir ortamda bilgi sağlıklı bir şekilde aktarılamaz)

 • Yanlış dil kullanımı (bilgi düzeyi düşük birine çok fazla tıbbi terim kullanmak gibi)


“Bilgi eksikliği” tanısının belirtileri nelerdir?

 • Birey konu hakkında sürekli soru sorması

 • Uygulaması ve yapması gerekenleri yapamaması

 • Sözel olarak bireyin konu hakkında bilgisinin yetersiz olduğunu belirtmesi

 • Kendi bakımında yanlış uygulamalar yapması

 • Kişinin bakımını aksatması veya bakımını yetersiz yapması

 • Anksiyete

 • Depresyon

“Bilgi eksikliği” tanısında uygulacak hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Hastanın tedavisi ile ilgili bilgi düzeyi tespit edilir.

 • Hastanın tedavisi veya konuyla ilgili eksik ve yanlış bilgileri belirlenir.

 • Hastanın eksik veya yanlış bildiği konular ile ilgili eğitim verilir.

 • Eğitim verirken ortam hazırlanır. (uyaranın az olduğu ve mümkünse birebir eğitim verilir)

 • Eğitim vermeden önce kişinin görsel mi? sözel mi? uygulayarak mı? daha iyi algıladığı tespit edilir.

 • Eğitim verirken görsel materyaller de kullanılır.

 • Eğitim verilecek konuda uygulama gerekiyor ise ilk önce sağlık çalışanın uygular. Sonra hastanın uygulamayı gerçekleştirmesi ister.

 • Hastaya eğitim sonu broşür veya materyaller verilebilir.

 • Eğitim sonu hastanın bilgi düzeyi tekrar sorgulanır. Eksik ve yanlış bilgi varlığının devam edip etmediği gözlemlenir.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال