Bilgi eksikliği hemşirelik bakımı

Kişinin durumuyla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı durumlarda “Bilgi Eksikliği” hemşirelik tanısı konulur.

“Bilgi eksikliği” hemşirelik tanısının sebepleri nelerdir?

 • Bireyin eğitim durumu
 • Bireyin zihinsel gelişimi
 • Kişiye yeterli düzeyde bilginin verilmemesi
 • Zaman kısıtlaması
 • Bilinç durumu
 • Kişinin bilgiyi ve öğrenmeyi reddetmesi
 • Algılamada bozukluklar
 • Kişiye verilen bilgiye kişinin ihtiyacı olmaması (kişi bilgiye kendini kapatır)
 • Bilgi aktarma şeklinin yanlış olması
 • Doğru ortamda bilgi aktarmama (uyaranların çok olduğu bir ortamda bilgi sağlıklı bir şekilde aktarılamaz)
 • Yanlış dil kullanımı (bilgi düzeyi düşük birine çok fazla tıbbi terim kullanmak gibi)

“Bilgi eksikliği” hemşirelik tanısının belirtileri nelerdir?

 • Birey konu hakkında sürekli soru sorması
 • Uygulaması ve yapması gerekenleri yapamaması
 • Sözel olarak bireyin konu hakkında bilgisinin yetersiz olduğunu belirtmesi
 • Kendi bakımında yanlış uygulamalar yapması
 • Kişinin bakımını aksatması veya bakımını yetersiz yapması
 • Anksiyete
 • Depresyon

“Bilgi eksikliği” tanısında uygulanacak hemşirelik girişimleri nelerdir?

 • Hastanın tedavisi ile ilgili bilgi düzeyi tespit edilir.
 • Hastanın tedavisi veya konuyla ilgili eksik ve yanlış bilgileri belirlenir.
 • Hastanın eksik veya yanlış bildiği konular ile ilgili eğitim verilir.
 • Eğitim verirken ortam hazırlanır. (uyaranın az olduğu ve mümkünse birebir eğitim verilir)
 • Eğitim vermeden önce kişinin görsel mi? sözel mi? uygulayarak mı? daha iyi algıladığı tespit edilir.
 • Eğitim verirken görsel materyaller de kullanılır.
 • Eğitim verilecek konuda uygulama gerekiyor ise ilk önce sağlık çalışanın uygular. Sonra hastanın uygulamayı gerçekleştirmesi ister.
 • Hastaya eğitim sonu broşür veya materyaller verilebilir.
 • Eğitim sonu hastanın bilgi düzeyi tekrar sorgulanır. Eksik ve yanlış bilgi varlığının devam edip etmediği gözlemlenir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال